r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ocampo in problemen wegens machtsmisbruik

Met dank overgenomen van /RNW (RNW), gepubliceerd op vrijdag 18 juli 2008.
Auteur: Sebastiaan Gottlieb

Luis Moreno-Ocampo, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, is op de vingers getikt door de internationale arbeidsorganisatie ILO. Moreno-Ocampo had het hoofd van de afdeling voorlichting van het Strafhof, Christian Palme, niet mogen ontslaan.

Palme diende in oktober 2006 een klacht in, omdat Moreno-Ocampo een vrouwelijke journalist in Zuid Afrika seksueel zou hebben misbruikt. Moreno-Ocampo werd vrijgesproken, het slachtoffer verklaarde dat er geen sprake is geweest van seksueel geweld. Het ILO heeft wel ernstige kritiek op het feit dat Moreno-Ocampo zich persoonlijk heeft bemoeid met het ontslag van Palme. Hij had daar buiten moeten blijven.

Meer onvrede

De positie van hoofdaanklager Luis Moreno-Ocampo is door de uitspraak van het ILO verder onder druk komen te staan. Intern bestond er al langer onvrede over zijn werkwijze. Een aantal medewerkers stapte eerder al op uit onvrede over zijn solitaire manier van optreden.

Zowel binnen als buiten het Strafhof is er ook stevige kritiek op zijn besluit om president Omar Bashir van Soedan aan te klagen voor genocide. Internationale rechtsgeleerden betwijfelen dat Moreno-Ocampo voldoende bewijs heeft. Bovendien is er de vrees dat door de aanklacht de bevolking van Soedan opnieuw slachtoffer wordt van geweld.

De aanklacht die Christian Palme in 2006 tegen zijn baas indiende heeft geen betrekking op de manier van leiding geven van Moreno-Ocampo, maar op diens persoonlijk gedrag. Van een medewerker hoorde Palme dat Moreno-Ocampo tijdens een dienstreis in Zuid Afrika een journaliste zou hebben verkracht of in ieder geval seksueel geïntimideerd. Het Zuid-Afrikaanse slachtoffer zou de medewerker van Palme per telefoon hebben verteld dat Moreno-Ocampo haar autosleutels had afgepakt en dat hij die alleen terug wilde geven, als zij seks met hem wilde.

Geluidsopnames

Palme beschikte over geluidsopnames van dat telefoongesprek en overhandigde die aan de president van het Strafhof met het verzoek Moreno-Ocampo te ontslaan wegens seksueel wangedrag.

De klacht van Palme werd onderzocht door een panel van drie rechters van het Strafhof die concluderen dat er onvoldoende bewijs is om Moreno-Ocampo te beschuldigen van seksuele intimidatie, zowel het vermeende slachtoffer als de hoofdaanklager verklaarde dat er geen sprake is geweest van verkrachting. Moreno-Ocampo ontsloeg vervolgens Christian Palme op staande voet wegens het valselijk beschuldigen van de hoofdaanklager met de bedoeling diens reputatie te beschadigen.

Schadevergoeding

Het ILO, de onafhankelijke internationale arbeidsorganisatie waar Palme in beroep ging tegen zijn ontslag, concludeerde begin deze maand dat Moreno-Ocampo buiten zijn boekje is gegaan. Volgens het ILO is het een basisprincipe van een eerlijk proces dat iemand geen besluit neemt in een zaak waarin hij zelf betrokken is. Het ILO vindt ook dat Palme rechtmatig heeft gehandeld door een klacht in te dienen toen hij ervan overtuigd raakte dat Moreno-Ocampo iemand seksueel misbruikt had. Palme heeft daarom ook een schadevergoeding toegekend gekregen van 25-duizend euro. Ook zijn salaris moet worden doorbetaald tot aan het einde van zijn contract, dat afliep op 30 juni vorig jaar.

Het ILO-oordeel is schadelijk voor Moreno-Ocampo, zijn eigen reputatie is beschadigd door de manier waarop hij de klacht tegen zichzelf heeft afgehandeld. Van een hoofdaanklager bij Internationaal Strafhof mag worden verwacht dat hij juist in procedures waar hij zelf bij betrokken is de grootste discretie betracht. Daarmee heeft hij niet alleen zijn eigen aanzien beschadigd, maar ook dat van het Internationaal Strafhof. Veel tegenstanders van het Hof heeft hij nu extra argumenten in handen gegeven. Niet Christian Palme bewees het Strafhof een slechte dienst, maar de aanklager zelf.

Kritiek

Door de uitspraak van het ILO neemt de druk op de positie van Moreno-Ocampo toe. Volgens Strafhof-volgers is er binnen zijn eigen afdeling al enige tijd grote kritiek op zijn werkwijze. Een aantal medewerkers is daarom ook vertrokken. Zij vinden dat Moreno-Ocampo te solitair optreedt en zich weinig aantrekt van de kritiek op zijn beleid..

Bekijk het volledige rapport van het ILO


Met dank overgenomen van /RNW (RNW).
banner Station Europa

Delen

Terug naar boven