r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Parlement verhoogt aantal benodigde zetels voor vormen politieke groep

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 9 juli 2008.

Na de Europese verkiezingen van juni 2009, zal een minimum van 25 leden die minstens 7 lidstaten vertegenwoordigen worden vereist om van het statuut van politieke groep binnen het Parlement te genieten. Woensdag besliste het Europees Parlement zijn interne regels te wijzigen om de drempel te verhogen om een politieke groep te vormen.

Momenteel kan een groep door een minimum van 20 leden (of 2.5% van het lidmaatschap van het EP) worden gevormd, die minstens één vijfde van de lidstaten (d.w.z. minstens 6 landen) vertegenwoordigt. Bij goedkeuring van het rapport van Richard CORBETT (PES, UK) met een grote meerderheid (481 stemmen voor, 203 tegen en 26 onthoudingen), ging het Huis akkoord om het reglement van orde te amenderen om de drempel te verhogen naar 25 leden van het Europees Parlement (3,3% van het totale lidmaatschap), waarbij minstens een kwart van de lidstaten (d.w.z. 7) is vertegenwoordigd.

Een compromisoplossing

Tijdens de stemming in de commissie Constitutionele Zaken op 26 mei, werd een amendement dat de drempel wilde verhogen naar 30 leden van het Europees Parlement verworpen door een meerderheid van één stem, met 15 tegen en 14 vóór. Een compromis werd toen gevonden onder de meeste groepen op het goedgekeurde cijfer van 25.

Speciale voorziening voor groepen die onder vereiste drempel vallen

Een amendement werd goedgekeurd om nieuwe regels te introduceren voor de mogelijkheid om als politieke groep te blijven bestaan als het onder de vereiste drempel valt, onder bepaalde omstandigheden.

De Voorzitter van het Europees Parlement, in overeenstemming met de Conferentie van de voorzitters van de groepen, in het bijzonder kan een groep met minder dan het vereiste aantal leden toestaan om tot het eind van de termijn te bestaan, als:

  • de leden minstens een vijfde van de lidstaten blijven vertegenwoordigen
  • de groep meer dan één jaar ervoor werd opgezet.

Voor het geval dat er "voldoende bewijs" is dat dit recht wordt misbruikt, kan de Voorzitter van het Parlement vermijden om de afwijking toe te passen.

De absolute meerderheid van leden van het Europees Parlement, die vereist is om amendementen van het Reglement van orde bij het EP goed te keuren werd gehaald. De goedgekeurde veranderingen zullen in effect treden na de Europese verkiezingen van 2009.


Terug naar boven