r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Windenergie

Windmolens

Windenergie is een milieuvriendelijke methode om duurzame energie op te wekken en het werkt simpel: wind brengt wieken van een molen in beweging die op hun beurt een generator, een soort dynamo, aandrijven. Deze generator produceert de stroom.

Delen

Inhoud

1.

Waarom windenergie?

Nederland is qua ligging bijzonder geschikt om energie in de vorm van elektriciteit op te wekken met windmolens (ook wel windturbines genoemd). Lagedrukgebieden, die wind veroorzaken, ontstaan boven de Atlantische oceaan en de Noordzee, en trekken via een zuidwestelijke stroming regelmatig over ons land. Bovendien zijn met name de kustprovincies erg vlak en open. Zo waait het aan de kust vrij constant met voldoende kracht.

Windturbines hebben echter hun beperkingen. Elektriciteitsproductie uit wind is volledig afhankelijk van de windsterkte, en het waait nu eenmaal niet altijd even hard. De elektriciteitsopbrengst is dus niet goed in te plannen: als het niet waait is er geen energie. Daarom is het nodig om naast de windturbines ook andere elektriciteitscentrales te hebben, die de vraag naar elektriciteit opvangen als het even niet (genoeg) waait.

Weerstand

Niet iedereen is even enthousiast over windenergie. Windturbines behoorlijk bepalend zijn voor het aanzicht van het landschap, vooral als zij geclusterd worden geplaatst in zogenaamde windparken. Veel gemeenten zijn huiverig bij het toekennen van een bouwvergunning voor deze windparken, omdat naast horizonvervuiling ook schaduwwerking optreedt en de molens van dichtbij soms te horen zijn voor omwonenden.

2.

Hoe werkt windenergie?

Het meest gebruikte systeem voor de winning van windenergie is het plaatsen van een hoge paal met daaraan een rotor, die draait door langsstromende lucht. Om de windenergie effectief op te vangen moet de kop van de turbine in de wind staan. Het bepalen van de windrichting geschiedt aan de hand van een windvaan bovenop de windturbine. Deze windvaan stuurt een draaimechaniek aan dat ervoor zorgt dat de rotor in de wind blijft door de turbine te draaien. Hoe groter het oppervlak van de draaiende wieken (rotoroppervlak), hoe meer windenergie de turbine op kan vangen. Op sommige plekken worden windmolens met een andere vorm gebruikt.

Een drijfstang zorgt voor de overbrenging van de wieken naar de generator. De generator zet de bewegingsenergie om naar elektriciteit, net zoals een fietsdynamo. Een windturbine kan niet alle energie die in bewegende lucht zit omzetten naar elektriciteit. In de praktijk produceert een windturbine jaarlijks ongeveer 15 tot 30 procent van de (in theorie) maximaal haalbare opbrengst.

Windmolens te land en ter zee

In 2001 kwamen de twaalf Nederlandse provincies overeen om werk te maken van het plaatsen van windmolens. Sindsdien zijn enkele duizenden windmolens op land gebouwd.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer in 2015 groen licht gegeven voor de plannen om drie windmolenparken aan te leggen in de Noordzee.

3.

Meer weten?

Delen

Terug naar boven