r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fijnstof

Smog

Fijnstof is vorm van luchtverontreiniging. Het bestaat uit zeer kleine deeltjes met een verschillende grootte en een verschillende samenstelling. Andere termen voor fijnstof zijn: zwevende deeltjes, aërosolen of de Engelse term Particulate Matter (PM).

Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker. Er zijn drie maten van fijnstof:

  • Deeltjes met een omvang kleiner dan 10 micrometer (een micrometer is een duizendste millimeter). Deze worden aangeduid met de term PM10. PM betekent Particulate Matter.
  • Deeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5).
  • Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijnstof).

Delen

Inhoud

1.

Bronnen

Bij de door de mens veroorzaakte emissie (uitstoot) van fijnstof gaat het om stoffen die rechtstreeks in de lucht zijn gekomen en om stoffen die door chemische reacties in de atmosfeer zijn ontstaan (dit zijn o.a. zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak).

De directe emissies die de mens veroorzaakt, zijn voor het grootste deel afkomstig van het wegverkeer. Het gaat dan om roetdeeltjes in uitlaatgassen, stofresten van remschijven of koppelingsplaten en rubberdeeltjes van banden. Vooral de uitlaatgassen van dieselauto's zijn schadelijk, maar ook uitlaatgassen van de zeescheepvaart en de binnenvaart, verbrandingsprocessen in de industrie en houtkachels of allesbranders in woningen veroorzaken fijnstof.

2.

Gevolgen

Fijnstof is slecht voor de gezondheid. Het draagt bij aan het ontstaan van hart- en longziekten, acute en chronische bronchitis en astma. Jaarlijks overlijden enkele duizenden mensen eerder door fijnstof.

Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze met de ingeademde lucht doordringen in de luchtwegen. De deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer stimuleren waarschijnlijk de bloedklontering, wat een verklaring zou kunnen zijn voor het feit dat er langs drukke wegen meer mensen met hartziekten wonen dan elders.

Naast de gezondheidseffecten die fijnstof veroorzaakt, leidt een teveel aan fijnstof ook tot zure regen. Dit is slecht voor gewassen, bossen en planten. Bovendien brengt deze luchtverontreiniging ook schade toe aan gebouwen en monumenten.

3.

Europese maatregelen

De Europese Unie heeft regels vastgesteld om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te verminderen. Deze regels houden in dat er maximaal een bepaalde hoeveelheid fijnstof in de lucht mag hangen.

Vanaf 2020 geldt in principe overal een streefwaarde (geen harde norm) van 20 microgram voor PM2,5. Bovendien moet de concentratie PM2,5 in stedelijke gebieden in 2020 met tien procent zijn afgenomen ten opzichte van 2010.

4.

Nederlandse maatregelen

In Nederland is de hoeveelheid fijnstof de afgelopen jaren gedaald, doordat er maatregelen zijn genomen om de bronnen van fijnstof aan te pakken.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven