r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Koolwaterstoffen

Alle verbindingen die (uitsluitend) bestaan uit koolstof (C) en waterstof (H), noemt men koolwaterstoffen. Bekende koolwaterstofverbindingen zijn benzeen, naftaleen en en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Pak's).

 

Inhoud

1.

Herkomst

Koolwaterstoffen komen meestal voor in de vorm van fossiele grondstoffen (aardolie en aardgas). Vooral bij de verwerking en het gebruik van aardolieproducten komen heel veel koolwaterstoffen vrij, ondermeer bij de raffinage en door lekkage.

De uitlaatgassen van auto's bevatten veel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Pak's). Uit mest komt veel methaan vrij; dat is ook een koolwaterstof.

2.

Gevolgen

Sommige koolwaterstoffen, zoals de polycyclisch aromatische, kunnen kanker veroorzaken. Het ontstaan en de verspreiding ervan moet dus worden voorkomen.

Een belangrijke bron van bodemverontreiniging zijn 260 oude gasfabrieken verspreid over heel Nederland. Deze fabrieken zijn vaak in de 19e of het begin van de 20e eeuw gebouwd en produceerden gas op basis van kolen. Het hierdoor gewonnen gas was relatief vuil. Voor de reiniging gebruikte men gaswassers en zandfilters, waarbij teer en koolwaterstoffen vrijkwamen. Veel gasfabrieken werden in de jaren 1950 gesloten, maar de schadelijke stoffen bleven in de bodem.

Daarnaast dragen sommige koolwaterstoffen bij aan het gat in de ozonlaag.

Methaan levert uit zichzelf al een bijdrage aan het broeikaseffect.

Koolwaterstoffen kunnen de vorming van ozon op leefniveau bevorderen. Dat kan leiden tot zomersmog.

Terug naar boven