r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Zwaveldioxide

Zwaveldioxide (SO2) is een verbinding bestaande uit zuurstof en zwavel. Fossiele brandstoffen bevatten veel zwavel. Bij verbranding ontstaat SO2. Het is schadelijk voor plant, dier en mens.

 

Delen

Inhoud

1.

Herkomst

Zwaveldioxide komt vooral vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool.

Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 260.000 ton uitgestoten, met name door de industrie (25%), raffinaderijen (29%) en elektriciteitscentrales (28%).

2.

Gevolgen

Zwaveldioxide is schadelijk voor planten, dieren en mensen.

Het werkt vooral op de ademhalingsorganen. Mensen met ademhalingmoeilijkheden krijgen het er benauwd van.

Het is mede oorzaak van zure regen en wintersmog.

Delen

Terug naar boven