r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

CO2

Koolstofdioxide (CO2; ook wel kooldioxide genoemd) is een gas dat bijdraagt aan de klimaatverandering.

Het is op zich onschadelijk en speelt bij veel natuurlijke processen een rol. De atmosfeer bestaat voor ongeveer 0,03% uit CO2 en kan daardoor de zonnewarmte vasthouden. De laatste jaren stijgt het percentage CO2 echter. Daardoor wordt er meer warmte in de dampkring vastgehouden.


Delen

Inhoud

1.

Herkomst

CO2 komt vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) en van hout. Dat gebeurt onder andere via de centrale verwarming, bij het autorijden en bij de opwekking van elektriciteit.

Planten en bomen zetten koolstofdioxide en water om in glucose en zuurstof. Door het kappen van bossen zijn er minder bomen over om dat te doen. Door ontbossing wordt dus minder koolstofdioxide 'afgebroken'.

2.

Gevolgen

CO2 houdt de zonnewarmte vast die door de aarde wordt teruggekaatst. Daardoor ontstaat de zogenaamde klimaatverandering.

Delen

Terug naar boven