r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementsleden veroordelen in resolutie Chinese autoriteiten inzake Tibet

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 15 april 2008.

In een gezamenlijke resolutie heeft het Europees Parlement naar aanleiding van een debat op 26 maart de repressie in Tibet door de Chinese veiligheidsdiensten veroordeeld. De EP-leden eisen een onafhankelijk onderzoek onder auspiciën van de VN en dringen aan op een gemeenschappelijk Europees standpunt met betrekking tot het bijwonen van de openingsceremonie van de Olympische Spelen door de EU-leiders in augustus. De resolutie werd aangenomen met 580 stemmen voor, 24 tegen en 45 onthoudingen.

De resolutie veroordeelt krachtig de 'wrede onderdrukking door de Chinese veiligheidstroepen tegen Tibetaanse demonstranten en alle daden van geweld'. Het Parlement roept de Chinese regering op tot het garanderen van adequate medische zorg voor gewonde Tibetaanse demonstranten en juridische bijstand voor de Tibetanen die gearresteerd zijn 'tijdens de uitoefening van hun legitieme recht op de vrijheid van meningsuiting'.

De resolutie vraagt verder om 'een open en onafhankelijk onderzoek naar de recente rellen en repressie in Tibet onder de auspiciën van de VN'.

Olympische Spelen

Centraal tijdens het debat van 26 maart over Tibet stond welke maatregelen de EU moet nemen. In de resolutie roept het Parlement het voorzitterschap van de EU op tot een gemeenschappelijk EU-standpunt met betrekking tot de aanwezigheid van staatshoofden, regeringsleiders en de Hoge Vertegenwoordiger van de EU tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen, met de optie van hun afwezigheid indien er geen dialoog tussen de Chinese autoriteiten en de Dalai Lama op gang komt.

Het EP dringt erop aan dat China de Olympische Spelen van 2008 niet misbruikt door dissidenten, journalisten en mensenrechtenactivisten te arresteren om demonstraties en berichten die de autoriteiten in verlegenheid brengen te voorkomen.

Het EP verzoekt daarbij China zijn eigen publieke toezeggingen met betrekking tot mensenrechten en rechten van minderheden, democratie en rechtstaat die het op het ogenblik van het besluit van het Internationaal Olympisch Comité om de organisatie van de Spelen aan China toe te wijzen heeft gedaan, na te komen.

Mensenrechten

Meer in het algemeen heeft het Europees Parlement kritiek op de vaak discriminerende behandeling van niet-Han-Chinese etnische minderheden, waarbij het China verzoekt zijn toezeggingen met betrekking tot mensenrechten en rechten van minderheden en de rechtsstaat na te komen.

Het Parlement herhaalt zijn oproep aan de Raad om een speciale gezant voor Tibetaanse zaken aan te stellen, om zodoende de dialoog tussen de twee partijen te vergemakkelijken.

Dissidenten en de media

De EP-leden doen een beroep op China om Tibet open te stellen aan de media en buitenlandse diplomaten, in het bijzonder de EU-vertegenwoordigers. Ook verzoeken ze tot de onmiddellijke stopzetting van het censureren en blokkeren van nieuws en informatiewebsites die gebaseerd zijn in het buitenland en vragen ze om de vrijlating van alle journalisten, internetgebruikers en cyberdissidenten die in China worden vastgehouden.

Het Parlement roept ook op tot de vrijlating van Hu Jia, een prominente mensenrechtenactivist die onlangs veroordeeld werd tot drie-en-een-half jaar in de gevangenis op basis van subversie gronden.

"Autonomie, geen onafhankelijkheid voor Tibet"

Het Parlement is ingenomen met het feit dat de Dalai Lama een beroep heeft gedaan op het Tibetaanse volk geweldloos te protesteren. Tevens stelt het Tibet in plaats van onafhankelijkheid culturele en politieke autonomie en godsdienstvrijheid voor, met 'daadwerkelijke minderhedenrechten voor de Tibetaanse bevolking in andere, naburige Chinese provincies'.

Het EP betreurt dat de onderhandelingen tussen de Chinese autoriteiten en de Dalai Lama geen resultaten hebben behaald en dringt aan op een constructieve dialoog zonder voorwaarden vooraf met het oog op het bereiken van een alomvattende politieke overeenkomst.

Het EP beklemtoont verder 'China's territoriale integriteit' maar roept het land op tot ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en verzoekt Peking een moratorium op de doodstraf af te kondigen zoals gevraagd in de op 18 december 2007 aangenomen VN-resolutie.

"Culturele en religieuze identiteit van Tibet in stand houden"

In het Parlement het debat over Tibet op 26 maart liet de Voorzitter van het EP Hans-Gert PÖTTERING weten dat "iedere verantwoordelijke politicus zichzelf moet afvragen of hij kan deelnemen aan de openingsceremonie van de Spelen wanneer de Chinese leiders de dialoog en het compromis niet willen aangaan".

De Voorzitter zei ook "onze solidariteit te betuigen met de Dalai Lama" en "we kunnen niet toestaan dat deze in verband wordt gebracht met terrorisme of dat hij gedemoniseerd wordt". PÖTTERING riep de autoriteiten van Peking op "te onderhandelen met de Dalai Lama, met inachtneming van de territoriale integriteit van China, om te komen tot begrip en de garantie dat de culturele en religieuze identiteit van het Tibetaanse volk in stand wordt gehouden".


Terug naar boven