r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken (INEA)

Dit agentschap van de Europese Unie is sinds 2014 verantwoordelijk voor het beheer van het EU-budget voor de programma's Connecting Europe Facility (CEF) en Horizon 2020. Daarnaast ziet INEA toe op de inwerkingtreding van de verlopen programma's TEN-T en Marco Polo, die van 2007 tot en met 2013 liepen.

INEA is de opvolger van het TEN-T EA, het Uitvoerend Agentschap voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk, dat operationeel was van 2006 tot en met 2013. Dit agentschap was sinds 2006 verantwoordelijk voor het beheer van het EU-budget voor de bevordering van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het beheer van projecten en evenementen in het kader van het TEN-T programma viel ook onder dit agentschap.

Het agentschap INEA werkt nauw samen met het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (MOVE) van de Europese Commissie. Het agentschap heeft voor de periode 2014 - 2020 een budget van € 34,1 miljard (€ 27,4 miljard van CEF en € 6,7 miljard van Horizon 2020).

Inhoud

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

C(2006)5034, 2013/801/EU

Oprichting

26 oktober 2006

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Vervoersbeleid, Energiebeleid, Telecommunicatiebeleid

2.

Werkzaamheden

De taken van dit agentschap zijn:

  • Kennis en steun verlenen aan het beheer van projecten op het terrein van infrastructuur en innovatie
  • Het beheren van het EU-budget voor de programma's 'Connecting Europe Facility' (CEF) en Horizon 2020
  • Het beheer van projecten en evenementen in het kader van de programma's TEN-T en Marco Polo, die liepen van 2006 tot en met 2013

3.

Organisatie

Het agentschap bestaat uit een multinationaal team van specialisten die zich bezighouden op het gebied van financiën, projectbeheer, techniek, transport en juridische zaken.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is in INEA vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

5.

Meer informatie

Terug naar boven