r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA)

Logo IAEA

Dit agentschap is een internationale en autonome organisatie van de Verenigde Naties waarvan per februari 2019 171 landen lid zijn. De lidstaten werken hierin samen op het gebied van nucleaire energie en het vreedzaam gebruik daarvan. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft het recht om inspecties te doen bij nucleaire installaties van de lidstaten. Dat leidt soms tot internationale spanningen zoals bij Iran en Noord-Korea.

De organisatie wordt bestuurd door een Directeur-generaal en zes plaatsvervangende Directeuren-generaal die ieder verantwoordelijk zijn voor een departement (management, nucleaire wetenschappen en toepassingen, kernenergie, nucleaire veiligheid, technische samenwerking, beveiliging en controle). In 2005 ontving Mohamed el-Baradei samen met het IAEA de Nobelprijs voor de Vrede vanwege hun inspanningen om verspreiding van kernwapens te voorkomen. Sinds 2009 is de Japanner Yukiya Amano Directeur-generaal van het IAEA.

Het IAEA is opgericht in 1957 en het hoofdkantoor is gevestigd in Wenen (Oostenrijk). Daarnaast zijn er kantoren in Canada, Japan, de Verenigde Staten en Zwitserland, laboratoria in Oostenrijk en Monaco, en een onderzoekscentrum in Italië.

Terug naar boven