r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vlaams Blok verandert naam maar niet de inhoud

Met dank overgenomen van /RNW (RNW), gepubliceerd op maandag 15 november 2004.
Auteur: Remco de Jong

Het extreemrechtse Vlaams Blok heeft de partij afgelopen weekeinde omgedoopt in Vlaams Belang. Aanleiding is het arrest van het Hof van Cassatie in Brussel dat een veroordeling wegens racisme bevestigde. De nieuwe naam en een gematigder programma moeten rechtszaken in de toekomst voorkomen.

Vlaams Belang wil verder groeien, zodat andere politieke partijen gedwongen zullen worden tot bestuurlijke samenwerking. Maar of de partij ook daadwerkelijk gematigder wordt, is de vraag. Het programma “blijft vuil genoeg om aantrekkelijk te zijn voor het volk”, zo stelde Kamerlid Gerolf Annemans de achterban gerust.

Meest in het oog springt het nieuwe uitgangspunt dat migranten zich moeten aanpassen aan de Vlaamse cultuur, waarden en normen. “Voor vreemdelingen die dit afwijzen, negeren of bestrijden moet een terugkeerpolitiek worden ontwikkeld.” Met dat standpunt schaart de partij zich bij de rechtervleugel van bijvoorbeeld de liberale VLD. Het lijkt een breuk met het verleden, waarin de uitzetting van alle niet-Europese migranten werd geëist.

Eigen Volk Eerst

Het oude logo van de partij bevatte nog de slogan Eigen Volk Eerst. Maar in de campagne die de nieuwe naam onder het publiek moet verspreiden, zal dat motto worden geschrapt. “Het eigen volk principe blijft een eerste gebod opdat we baas in eigen land blijven,” zei Filip Dewinter tot de duizend opgetogen partijleden, die spontaan het Eigen Volk Eerst begonnen te scanderen.

 

 Vanhecke: 'We

hebben geen ambitie

fatsoelijke Belgen te

worden'

Partijvoorzitter Frank Vanhecke deed daar een schepje bovenop. “We veranderen van naam, maar niet van streken. We veranderen van naam, omdat het moet. Maar laat er geen vergissing zijn: ook als we het niet meer mogen zeggen, we zullen altijd Eigen Volk Eerst blijven denken.”

Vanhecke legde de nadruk op de wens dat Vlaanderen ooit onafhankelijk wordt. “We hebben niet de ambitie fatsoenlijke Belgen te worden. Fatsoenlijke Belgische politici zijn degenen die de problemen al decennia hebben laten rotten. Wij willen het onfatsoenlijke België van de kaart vegen.” De aanhang scandeerde enthousiast ‘België Barst’, het tweede motto van de partij. “Het Vlaams Belang zal aan de wieg staan van de onafhankelijke Vlaamse Staat,” beloofde Vanhecke.

Schenen

Hamvraag is of de nieuwe partij zich ook daadwerkelijk gematigder zal opstellen. “Wij slijpen de tanden om efficiënter en krachtiger dan ooit tegen de schenen van onze politieke tegenstanders te kunnen stampen,” zei Dewinter. Hij herhaalde verschillende keren dat gesluierde vrouwen wat hem betreft het land moeten worden uitgezet, omdat het dragen van sluiers niet wijst op de wens te integreren.

Maar mogelijk sprak hij de harde woorden om de oude achterban gerust te stellen. Enkele maanden geleden stelde hij nog dat de partij de “scherpe kantjes” van het partijprogramma zou afvijlen, zodat de partij aanvaardbaar wordt voor een nog groter publiek. Om die reden werden ook nieuwe gezichten naar voren geschoven, zoals een populaire radiopresentator en een voormalig fotomodel. Beiden staan prominent op het podium, hoewel Filip Dewinter nog steeds de onbetwiste leider is.

Burgemeester

Dewinter maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, waarbij in Antwerpen ook voor het eerst rechtstreeks een burgemeester wordt gekozen. Dewinter maakt grote kans op de meeste stemmen en zou dan ook persoonlijk het cordon sanitaire in Antwerpen, de machtsbasis van de partij, kunnen doorbreken.


Met dank overgenomen van /RNW (RNW).
banner Station Europa

Terug naar boven