r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Relatie EU-VS

Vlaggetjes van VS en EU op een tafel
Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

Van oudsher zijn de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika partners op economisch, diplomatiek en militair gebied. Zo wordt er onder meer voor miljarden euro's met elkaar gehandeld, steunen beide machten elkaar vaak bij militaire conflicten en wordt er op grote schaal data uitgewisseld. Ondanks de intensieve samenwerking verschillen de EU en VS op gebieden als klimaat-, fiscaal- en buitenlands beleid van mening. Sinds het aantreden van Donald Trump als president zijn deze meningsverschillen groter en zichtbaarder geworden.

De diplomatieke samenwerking liep een deuk op toen Trump op 8 mei 2018, tegen de zin van de EU in, het atoomakkoord met Iran opzegde. Het protectionisme van Trump botst daarnaast met het Europese handelsbeleid. De oplopende spanningen dreigden uit te draaien op een handelsoorlog. Na een ontmoeting tussen Trump en Commissie-president Juncker in juli 2018 is er echter een werkprogramma opgezet om de spanningen te beheersen en een constructieve handelsagenda op te stellen. Toch is de verhouding niet helemaal stabiel, omdat Trump inmiddels heeft aangekondigd met nieuwe importheffingen op Europese producten te willen komen.

Het diplomatieke contact tussen de EU en de VS verloopt zowel via de individuele EU-lidstaten als direct tussen het Witte Huis en de EU. De VS hebben een ambassadeur voor de EU in Brussel. Omgekeerd heeft de EU een eigen vertegenwoordiging in Washington. Op defensiegebied is de NAVO een belangrijk platform voor samenwerking. Om de handel te stimuleren onderhandelen de EU en de VS over de afschaffing van douanerechten en andere handelsbelemmeringen.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Militair

Onder president George W. Bush gingen de VS de oorlog aan met het terrorisme. In 2001 vielen de VS Afghanistan binnen na de aanslagen van 11 september. Hierbij werden de VS later geholpen door de NAVO en de EU in de International Security Assistance Force. De macht van de Taliban werd fel bestreden en de leider van Al Qaeda, Osama bin-Laden, moest gevonden worden. Afghanistan moest, met steun van het Westen, een democratische staat worden. Het is echter nog steeds onrustig in Afghanistan, en de Taliban heeft op vele plekken invloed op het bestuur.

Hoewel de EU altijd kritisch is geweest op militaire inzet in Afghanistan, heeft zij de VS altijd gesteund in de strijd tegen het terrorisme. Vanaf 2009 werd deze steun wel minder, mede door de financiële crisis. De kosten voor de militaire missies zijn hoog, en veel politici zagen deze kostenpost als een goede manier om te bezuinigen. De VS dringen er bij hun Europese bondgenoten op aan om hun defensie-uitgaven juist te verhogen.

Daarnaast blijft de Europese Unie kritisch op de nog steeds geopende gevangenis Guantánamo Bay, waar de VS van terrorisme verdachte mensen opsluiten. Obama wilde deze gevangenis al in 2009 sluiten, maar dit is tot op heden niet gelukt. Onder Trump lijkt het plan om Guantánamo Bay te sluiten ver weg: hij wil de gevangenis gebruiken om Amerikanen die verdacht worden van terrorisme te berechten.

Om de terreurgroep Islamitische Staat tegenwicht te bieden leiden de Verenigde Staten een internationale coalitie, die doelwitten van IS in Irak en Syrië bombardeert. Verschillende Europese lidstaten maken deel uit van deze coalitie en ook de Europese Unie onderschrijft het belang hiervan. Hoewel alle NAVO-lidstaten individueel al aangesloten zijn bij de coalitie, is de NAVO als organisatie in 2017 ook toegetreden.

De Amerikaanse president Trump hamert sinds zijn aantreden al op een grotere, financiële betrokkenheid van de EU-lidstaten bij de NAVO. Zo wil hij dat de defensie-uitgaven van de lidstaten verhoogd werden (naar 3% van het BBP), zodat deze in lijn werden gebracht met de NAVO-norm. Trump vindt namelijk dat de overige NAVO-lidstaten veel te lang hebben geprofiteerd van de Amerikaanse troepen en de Amerikaanse bijdrage aan de NAVO. Tot nu toe hebben de VS immers altijd het merendeel van de NAVO gefinancierd.

2.

Milieu

Op het gebied van milieuwetgeving en klimaatbescherming liggen de EU en de VS verder uit elkaar. De VS hebben zich onder presidenten Bill Clinton en George W. Bush nooit willen binden aan het Kyotoverdrag. Ook president Obama durfde het in Kopenhagen, Durban en Doha niet aan om het akkoord formeel te sluiten. Hij wachtte op opkomende economieën die het ook nog niet zo nauw nemen met de milieuregels. Dit tot grote frustratie van de EU, die al sinds 1992 haar economie afstemt op het Kyotoprotocol.

Met het akkoord over een nieuw klimaatverdrag (Parijs, 2015) lijkt het erop dat de EU en de VS meer op één lijn zijn komen te liggen. Zowel de VS als de EU hebben zich gecommitteerd aan het verminderen van hun CO2-uitstoot en het helpen beperken van de wereldwijde stijging van de temperatuur.

Onder Trump werd echter besloten dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs gaan stappen. De Amerikaanse president vindt namelijk dat de industrie van de VS onevenredig hard getroffen wordt door de opgelegde uitstootbeperkingen. De terugtrekking zal conform de regels van het verdrag vier jaar in beslag nemen, maar Trump meldde dat de VS zich in de tussentijd niet gebonden voelen om de gemaakte klimaatafspraken na te komen. In de EU werd negatief gereageerd op Trumps besluit. Evenwel wil de EU doorgaan met de afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

3.

Financieel

Aan het eind van de tweede termijn van president Bush brak de financiële crisis uit. De schuld van de crisis, die vrijwel de gehele wereld in een diepe recessie stortte, werd voor een belangrijk deel toegeschreven aan de kredietcultuur in de VS en het onverantwoordelijke gedrag van bankdirecteuren en aandeelhouders.

Deze ontwikkeling, die in de jaren negentig was ingezet, werd door de republikeinen op geen enkele manier tegengegaan. Daarbij lieten republikeinen het begrotingstekort flink oplopen. De belastingen werden verlaagd en de kosten voor defensie dramatisch verhoogd. De oorlogen in Irak en Afghanistan hadden daarmee niet alleen nadelige gevolgen voor de stemming onder de bevolking, maar ook voor de overheidsfinanciën en daarmee voor de relatie tussen EU en VS.

Tijdens de economische crisis werd Barack Obamatot president verkozen. De EU zag in Obama een president die durfde in te grijpen in het Amerikaanse financiële systeem. In al zijn speeches liet hij zien niet terug te deinzen voor overheidsingrijpen in gebieden waarvan Amerikanen nog altijd vinden dat deze ongemoeid moeten worden gelaten door de overheid. Toch beleven grote ingrepen in de financiële sector goeddeels uit.

Onder president Trump is een versoepeling van de regels voor financiële instellingen ingezet. Zo werd de onder Obama tot stand gekomen wet die in streng toezicht op banken voorzag (Dodd-Frank Act) gedeeltelijk ingetrokken. Het toezicht op de investeringen en leningen van Amerikaanse banken is daarmee sterk verminderd. Dit maakt het voor Amerikaanse banken makkelijker om risicovolle investeringen te doen. ECB-president Draghi uitte hierover in februari 2017 zijn bezorgheid.

4.

Handelsbeleid

De Verenigde Staten zijn een van de grootste handelspartners van de Europese Unie. In 2018 werd er voor bijna 700 miljard euro aan goederen geëxporteerd naar en geïmporteerd uit de VS.

Het handelsbeleid van de VS en de EU verschilt op sommige vlakken sterk. Zo storen de Amerikanen zich bijvoorbeeld aan de terughoudendheid van de EU om genetisch gemanipuleerde gewassen uit de VS te importeren. Ook beschuldigen beide partijen elkaar van concurrentievervalsing in de luchtvaartsector door overheidssteun te geven aan de eigen vliegtuigbouwers, het Europese Airbus en het Amerikaanse Boeing.

De handelsrelatie zijn sinds het aantreden van Donald Trump op scherp gezet. Door het economische hoogtij is het handelsvolume de afgelopen jaren toegenomen, maar politieke spanningen zorgen ervoor dat deze ontwikkeling onder druk staat. Vanwege de instelling van importheffingen op staal en aluminium door Trump in maart 2018 dreigde er een handelsoorlog. In eerste instantie werd de invoering van de heffingen uitgesteld, maar op 31 mei 2018 werd bekend dat de heffingen vanaf 1 juni gelden. De heffingen raken 6,4 miljard aan export vanuit de EU.

Als reactie daarop heeft de EU dezelfde heffingen ingevoerd op Amerikaans staal en aluminium. Deze heffingen gelden vanaf 22 juni 2018. Ook een aantal andere Amerikaanse producten, zoals spijkerbroeken en pindakaas, worden extra belast. Het gaat om exportgoederen uit de VS ter waarde van 2,8 miljard euro. De EU heeft aangegeven om later met andere tegenmaatregelen te komen voor de resterende 3,6 miljard.

Na een ontmoeting tussen Trump en Commissie-president Juncker in juli 2018 is er echter een werkprogramma opgezet om de spanningen te beheersen en een constructieve handelsagenda op te stellen. Om de handel te stimuleren onderhandelen de EU en de VS over de afschaffing van douanerechten en andere handelsbelemmeringen. Hierbij gaat het enkel om handel in industrieproducten.

TTIP

In juli 2013 begonnen de onderhandelingen tussen de EU en de VS over een vrijhandelsakkoord. Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) moest een stimulans geven aan de economische groei van beide handelsblokken. Het zou niet alleen de douanetarieven afschaffen, maar ook de verschillen in de technische regelingen, standaarden en goedkeuringsprocedures aanpakken. Deze kosten bedrijven die producten op andere markten willen aanbieden, volgens de EU en de VS, onnodig veel tijd en geld.

In 2014 sloten ongeveer driehonderd Europese maatschappelijke organisaties zich aan bij het burgerinitiatief Stop TTIP om het beoogde vrijhandelsakkoord tegen te houden. Zij vreesden dat de hoge eisen die de Europese Unie stelt aan bijvoorbeeld voedselveiligheid niet gehandhaafd zouden kunnen worden als het vrijhandelsakkoord er zou komen. Maar een burgerinitiatief kan de Commissie alleen maar oproepen met een wetsvoorstel te komen, en dat was hier niet het geval. Daarom wees de Europese Commissie het initiatief in september 2014 af.

Met het aantreden van Donald Trump werden de TTIP-onderhandelingen voorlopig in de diepvries gezet. Het is onduidelijk óf, en zo ja, wanneer de onderhandelingen hervat worden. In de tussentijd is de EU, voor wie internationale handel van primair belang is, op zoek naar andere landen waarmee handelsakkoorden gesloten kunnen worden.

5.

Relatie onder druk door afluisteren

In juni 2013, kort voor de onderhandelingen over het handelsverdrag, kwam de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten onder druk te staan. Oorzaak waren de openbaringen van oud-medewerker van de Amerikaanse National Security Agency (NSA), Edward Snowden, dat Washington het programma PRISM gebruikte om e-mailverkeer en activiteiten op internet van Europeanen in de gaten te houden.

Volgens uitgelekte documenten delen onder andere bedrijven als Google, Facebook en Microsoft informatie met de Amerikaanse overheid. Later bleek dat mogelijk ook EU-diplomaten werden afgeluisterd. De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, meende dat dit schandaal een negatief effect zou hebben op de betrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten.

De relatie tussen de VS en de EU raakte verder bekoeld nadat in oktober 2013 bekend werd dat de NSA ook de telefoongesprekken van 35 regeringsleiders, waaronder Merkel, aftapten en onder meer de Italiaanse regering intensief afluisterde. Bovendien kwam naar buiten dat de NSA aan het eind van 2012 en het begin van 2013 in meerdere EU-lidstaten miljoenen telefoontjes had onderschept. Zo zou de NSA van 10 december 2012 tot 8 januari 2013 in Spanje 60 miljoen telefoongesprekken hebben opgeslagen en zou dit aantal in dezelfde periode in Frankrijk op ruim 70 miljoen hebben gelegen.

Paraplu-verdrag over bescherming persoonsgegevens EU-burgers

Op 9 september 2015 kwamen de VS en de EU een zogeheten "Umbrella Agreement" overeen. Hierin staan maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers in Amerika die uitgewisseld worden voor misdaad- en terrorismebestrijding, inclusief bankgegevens. Er zijn afspraken gemaakt over regels voor veilige gegevensoverdracht en -opslag, en Europese burgers kunnen voortaan inbreuk op hun privacy aanvechten voor het Amerikaans gerecht. Dit was andersom voor Amerikaanse burgers al mogelijk in veel EU-landen.

Het verdrag is op 2 juni 2016 ondertekend door de Europese Commissie. Op 1 december 2016 keurde ook het Europees Parlement het verdrag goed. De volgende dag heeft ook de Raad haar goedkeuring gegeven. Het paraplu-verdrag treedt in werking zodra de VS goedkeuring heeft gegeven.

In dit verdrag staan richtlijnen voor alle eerdere afspraken over het uitwisselen van gegevens. Dit betreft onder andere regelgeving over het gebruik van persoonsgegevens in justitieel onderzoek, de uitwisseling van betalingsgegevens (SWIFT) en de uitwisseling van passagiersgegevens (PNR).

Privacyschild

In februari 2016 hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten afspraken gemaakt over het zogeheten privacyschild dat de grondrechten van EU-burgers moet beschermen wanneer hun gegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven. Zo zijn er nu regels vastgelegd voor bedrijven die persoonsgegevens behandelen, zoals Google en Facebook. Daarnaast zijn er stevige beperkingen voor Amerikaanse overheidsinstellingen die in het kader van justitieel onderzoek Europese persoonsgegevens willen gebruiken.

De Europese Commissie nam het akkoord in juli 2016 aan, na aanpassingen op advies van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (Artikel 29-werkgroep), de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Europees Parlement.

6.

Relatie onder druk door aanpak belastingontwijking

De laatste jaren is de Europese Commissie steeds actiever in het bestrijden van belastingontwijking en -ontduiking. Hierbij verschenen vooral opvallende veroordelingen van Amerikaanse bedrijven, vanwege hun gebruik van speciale fiscale constructies waarbij EU-landen als Ierland en Nederland een grote rol spelen. Na eerder Starbucks werden in september 2016 ook Apple en McDonald's aangepakt door mededingingscommissaris Vestager. Dat leidde vanuit de regering-Obama tot kritiek.

7.

Meer informatie

Terug naar boven