r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Beleid cultuur en onderwijs

Delen

Inhoud

1.

Audiovisueel en mediabeleid

Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.

2.

Cultuur

De Europese Unie streeft ernaar met het cultuurbeleid de culturele verscheidenheid, interculturele dialoog, creativiteit en internationale betrekkingen te stimuleren. Culturele sectoren in de Europese Unie zijn belangrijke bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. In de EU werken ongeveer acht en een half miljoen mensen in deze sectoren. Hiermee is cultuur ook een belangrijke factor voor de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de EU, zoals welvaart, solidariteit en zekerheid.

3.

Informatiemaatschappij

Internet en informatie- en communicatietechnologieën (ICT) ontwikkelen zich razendsnel en de Europese Unie wil daar van profiteren. Sinds 2010 is de Digitale Agenda daarom een prioriteit voor de Europese Unie. Kennis en informatie moet toegankelijk en betaalbaar blijven en gebruikt worden om de economische groei van de EU te verbeteren.

Onderdeel van de Digitale Agenda is sinds 2015 de totstandkoming van een digitale interne markt . Consumenten moeten in alle lidstaten online dezelfde rechten en bescherming hebben. En om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld zijn er programma's die lidstaten moeten helpen overal snel internet te kunnen garanderen.

4.

Onderwijs- en jeugdbeleid

Alle Europese landen vinden onderwijs erg belangrijk, maar de onderwijsstelsels van de landen verschillen. De Europese Unie heeft een terughoudend onderwijsbeleid: in essentie blijft onderwijs een nationale aangelegenheid.

5.

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. Daarnaast moet het beleid bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals de klimaatverandering.

Eurocommissaris Carlos Moedas , die belast is met het dossier, formuleerde drie hoofddoelen voor het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid, de zogenoemde drie o's: open innovatie, open wetenschap en open naar de wereld. Deze doelen worden gebruikt om reeds bestaande programma's extra kracht bij te zetten.

Delen

Terug naar boven