r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Beleid cultuur en onderwijs

Delen

Inhoud

1.

Audiovisueel en mediabeleid

Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.

2.

Cultuur

Het cultuurbeleid van de Europese Unie moet bijdragen aan de culturele verscheidenheid, interculturele dialoog, creativiteit en het stimuleren van internationale betrekkingen. Culturele sectoren in de Europese Unie zijn belangrijke bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. In de EU werken ongeveer acht en een half miljoen mensen in deze sectoren. Hiermee draagt cultuur ook bij aan strategische doelstellingen van de EU, zoals welvaart, solidariteit en zekerheid.

3.

Informatiemaatschappij

Internet en informatie- en communicatietechnologieën (ICT) ontwikkelen zich razendsnel en de Europese Unie wil daar van profiteren. Sinds 2010 is de Digitale Agenda daarom een prioriteit voor de Europese Unie. Kennis en informatie moet toegankelijk en betaalbaar blijven en gebruikt worden om de economische groei van de EU te verbeteren.

Onderdeel van de Digitale Agenda is sinds 2015 de totstandkoming van een digitale interne markt . Consumenten moeten in alle lidstaten online dezelfde rechten en bescherming hebben. En om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld zijn er programma's die lidstaten moeten helpen overal snel internet te kunnen garanderen.

4.

Onderwijs- en jeugdbeleid

Lidstaten dragen in de Europese Unie zelf de verantwoordelijkheid voor het verzorgen en inrichten van onderwijs. Het Europese onderwijsbeleid is daarom terughoudend. Wel staat de Europese Unie lidstaten bij in het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van kennis op het gebied van onderwijs.

Met het onderwijsbeleid wil de EU iedereen de mogelijkheid bieden een opleiding te volgen of de opgedane kennis tijdens het beroepsleven te vergroten. De EU heeft daarom een aantal programma’s en projecten in het leven geroepen. Voorbeelden zijn het uitwisselingsprogramma Erasmus + en het Europees Solidariteitscorps .

5.

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Dit beleid moet Europa tot een dynamische en concurrerende kenniseconomie maken met een sterke concurrentiepositie. Daarnaast moet het beleid bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals de klimaatverandering.

Eurocommissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Carlos Moedas formuleerde in 2014 drie hoofddoelen voor het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid, de zogenoemde drie o's: open innovatie, open wetenschap en open naar de wereld. Deze doelen worden gebruikt om reeds bestaande programma's extra kracht bij te zetten.

Delen

Terug naar boven