r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Felix Meritis (Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap)

De stichting Felix Meritis is opgericht in 1988 en functioneerde sindsdien als onafhankelijk Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap. Begin 2014 werd Felix Meritis failliet verklaard. Felix Meritis profileerde zich als kennisinstituut en platform voor de Europese culturele dialoog en cultuurpolitieke kwesties. In samenwerking met partners in binnen- en buitenland organiseerde de stichting tal van projecten aan de hand waarvan men het publieke debat over Europa, culturele processen en sociale vraagstukken nieuw leven wilde inblazen.

Felix Meritis hechtte veel waarde aan de culturele verscheidenheid zoals deze bestaat binnen de Europese Unie. Volgens de stichting vormt deze diversiteit een bron van kracht voor (politieke) vooruitgang en sociale samenhang. Door de dialoog aan te gaan met verschillende groepen in Nederland en daarbuiten hoopte men bij te kunnen dragen aan het publieke draagvlak voor het culturele eenwordingsproces in Europa. Het motto van Felix Meritis was dan ook "Connecting Cultures".

Delen

Terug naar boven