r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2013.

Programma veiligheid en waarborging van vrijheden

Dit programma had als doel het bereiken van een goede samenwerking tussen de lidstaten op uitvoerend niveau bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en terrorisme.

1.

In vogelvlucht

Meer specifiek richtte het programma zich op:

  • het versterken van het vermogen om binnen de EU basisrechten te garanderen overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale verdragen. Daarbij hoort ook het garanderen van een mogelijkheid om zaken voor een rechter te brengen en een minimale procedure te krijgen
  • het beheersen van migratiestromen
  • het controleren van buitengrenzen van de EU
  • het bestrijden van georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de dreiging van het terrorisme
  • het versterken van Europol en Eurojust
  • het wederzijds erkennen van uitspraken door rechters en van rechterlijke stukken in burgerlijke en familiezaken. De zaken moeten een grensoverschrijdend karakter hebben

Het budget bedroeg 745 miljoen euro voor het gehele programma in de periode 2007-2013.

2.

Na 2013

Het Programma veiligheid en waarborging van vrijheden is in de begrotingsperiode 2014-2020 niet teruggekeerd. In plaats daarvan zijn het Asiel- en Migratiefonds en het Interne Veiligheidsfonds opgesteld.

3.

Meer informatie

Terug naar boven