r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2013.

Programma veiligheid en waarborging van vrijheden

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Programma veiligheid en waarborging van vrijheden had tot doel een goede samenwerking tussen de lidstaten te realiseren voor het bestrijden van criminaliteit en terrorisme.

Specifiek richtte het programma zich op de volgende doelstellingen:

  • het versterken van het vermogen om binnen de EU basisrechten te garanderen overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale verdragen
  • het controleren van de buitengrenzen van de EU
  • het bestrijden van georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de dreiging van het terrorisme
  • het versterken van Europol en Eurojust
  • het wederzijds erkennen van uitspraken door rechters en van rechterlijke stukken in burgerlijke en familiezaken

Het programma is in de begrotingsperiode 2014-2020 niet teruggekeerd. In plaats daarvan zijn het Asiel- en Migratiefonds en het Interne Veiligheidsfonds opgesteld.

1.

Meer informatie

Terug naar boven