r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)

Het programma JESSICA, Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, heeft als doel het stimuleren van duurzaam investeren en het vergroten van de werkgelegenheid in stedelijke gebieden in de EU. Het is een initiatief van de Europese Commissie in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB).

1.

In vogelvlucht

Steden kunnen via JESSICA ontwikkelingsfondsen opzetten. De fondsen zijn niet bedoeld als subsidie, maar als een lening. Daardoor kunnen de fondsen blijven circuleren. De leningen kunnen worden gebruikt voor stedelijke ontwikkeling, inclusief sociale woningbouw. Gebruikers van het fonds kunnen gebruik maken van de expertise van de EIB, de CEB en andere financiële instellingen.

2.

JESSICA inzetten

Oproepen tot het indienen van projectvoorstellen worden bekendgemaakt via de nationale beheerders van de structuurfondsen.

In Nederland zijn dit de volgende secretariaten:

3.

Meer informatie

Terug naar boven