r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement neemt amendementen luchthavengelden van transportcommissie over

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 15 januari 2008.

Het Europees Parlement heeft met een zeer ruime meerderheid in eerste lezing de amendementen van de transportcommissie overgenomen over het Commissievoorstel tot richtlijn inzake gemeenschappelijke principes voor luchthavenheffingen in de EU.

Het doel van de richtlijn, te verhinderen dat luchthavens misbruik kunnen maken van een dominante marktpositie bij de heffingen die ze vliegtuigmaatschappijen in rekening brengen, wordt onderschreven door het Parlement.

Vijf miljoen passagiers

De Commissie stelt voor om de nieuwe regels te doen gelden voor luchthavens die jaarlijks meer dan één miljoen passagiers vervoeren. Het Parlement stelt deze grens op 5 miljoen passagiers. Het Parlement wil voorts dat luchthavens die in hun land meer dan 15% van het aantal passagiers vervoeren, ook onder de regels vallen. Aldus worden de nieuwe regels van toepassing op 67 luchthavens in de EU. Het Parlement wil voorkomen dat kleinere luchthavens die niet in een potentieel dominante marktpositie zijn, onder de regels gaan vallen. In Nederland valt alleen Schiphol onder de nieuwe regels, terwijl onder het Commissievoorstel ook Rotterdam onder de regels zou vallen.

Gemeenschappelijke regels

De luchthavens zullen moeten voldoen aan gemeenschappelijke regels met betrekking tot de wederzijdse verstrekking van informatie, transparantie en de manier waarop heffingen mogen worden geïnd. Er komen onafhankelijke nationale instanties die op de implementatie van de richtlijn zullen toezien. Deze instanties zullen ook de procedures opstellen voor de beslechting van geschillen tussen vliegtuigmaatschappijen en directies van luchthavens over heffingen.

Het Parlement neemt verder compromisamendementen aan over de definitie van luchthavenheffingen en het kwaliteitsniveau dat luchthavens dienen te leveren voor de heffingen die ze vragen.


Terug naar boven