r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ledental grote partijen in 2007 afgenomen

donderdag 17 januari 2008, 12:07

Na de toename van het aantal leden van de politieke partijen in het verkiezingsjaar 2006, was in 2007 een afname te zien.

De VVD kende de grootse terugloop in haar ledental. Minstens 1.500 leden (bijna tien procent) keerden de partij de rug toe. Dat lag vooral aan het conflict tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. De tweede grote verliezer was GroenLinks. Dit verlies kan voor een deel worden toegeschreven aan een administratieve opschoning van het ledenbestand. PvdA kende een verlies van 5,7 procent. Naast deze regeringspartij verloren het CDA en de SP licht. Grote groeiers in 2007 waren de Partij voor de Dieren, met 9,5 procent en de Christen Unie met 3,8 procent.

Over het geheel genomen is het ledental van de Nederlandse politieke partijen in 2007 behoorlijk afgenomen. Door de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen was in 2006 nog een grote toename waarneembaar van ruim 17.000 leden. In 2007 is deze winst bijna gehalveerd door de afname van 8.285 leden, oftewel 2,6 procent. Van de ruim 12 miljoen kiesgerechtigden in Nederland is 2,5 procent lid van een politieke partij.

Trots op Nederland, de politieke beweging van Rita verdonk is een beweging zonder leden, maar met sympathisanten en niet in het overzicht opgenomen. Ook Geert Wilders' PVV kent sponsoren en donateurs, maar geen leden.

Overzicht per 1 januari 2008

 

| -

aantal leden

winst/verlies

percentage

CDA

69.200

-360

-0,5

PvdA

59.327

-3.519

-5,6

SP

50.238

-502

-1,0

VVD

36.832

-4.017

-9,8

SGP

26.906

+68

+0,3

ChristenUnie

27.683

+1.010

+3,8

GroenLinks

21.901

-1.638

-7,0

D66

10.370

+71

+0,7

PvdD

6.972

+602

+9,5

bron: persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen


meer over

Verwant nieuws

Terug naar boven