r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ondertekening Handvest van de Grondrechten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 12 december 2007.

EP-voorzitter Hans-Gert PÖTTERING (EVP-ED, DE), Commissievoorzitter José Manuel BARROSO en de Portugese premier José SOCRATES ondertekenen het Handvest van de Grondrechten.

EP-voorzitter Hans-Gert PÖTTERING (EVP-ED, DE) spreekt van een gelukkige dag voor de burgers van de Unie. Het Handvest van de Grondrechten symboliseert de lange weg naar het Europa voor de burgers. Vrijheid kan niet bestaan zonder respect voor de anderen, vrede kan niet bestaan zonder een evenwicht tussen de actoren. Het wonder van onze generatie is het einde van de verdeeldheid op het Europese continent en de val van de Muur.

In de Europese Unie gaat het niet alleen om economische berekeningen. In de eerste plaats is de Unie een waardengemeenschap. Solidariteit, vrijheid en gelijke rechten zijn een dagelijkse werkelijkheid. Een bindende erkenning van het Handvest was voor het Parlement van het grootste belang bij een wijziging van de verdragen. Het Handvest krijgt nu ook bindende werking.

We zouden niet het recht hebben in de wereld de mensenrechten te verdedigen als we intern geen bindend mensenrechtenstatuut zouden hebben. Het Europees Parlement heeft de morele plicht de mensenrechten altijd en overal te verdedigen.

Voor alle burgers in de Europese Unie zal voortaan de toegang tot het Hof van Justitie in Luxemburg openstaan. De voorzitter hoopt dat over niet al te lange tijd het Handvest rechtsgeldig zal zijn in alle 27 lidstaten van de Unie. Pöttering sluit af door te zeggen dat rechten niet bestaan zonder plichten. De burger heeft ook plichten tegenover Europa, de wereld en toekomstige generaties.

Volgens de Portugese premier José SOCRATES is 12 december 2007 een belangrijke datum in de Europese geschiedenis en voor hemzelf het belangrijkste moment uit zijn politieke carrière. Het is een eer om een handvest over de fundamentele rechten te mogen ondertekenen. "Wij staan hier om te zeggen dat wij trouw zullen blijven aan de waarden uit het Handvest." De Unie zal toetreden tot de Raad van Europa. De waarden gaan formeel en onomkeerbaar deel uitmaken van het Europese ethische patrimonium. Het Handvest omvat ook sociale rechten.

Socrates is blij met het besluit van de Raad van een week geleden om een Europese dag tegen de doodstraf te organiseren. Het Handvest zal ook ten dienste staan van het buitenlandse beleid van de Unie dat ten doel heeft de hele wereld deze basiswaarden te laten toepassen. De Europese burgers zullen begrijpen dat Europa een project van vrede en democratie is. Het Handvest is juridisch bindend en heeft dezelfde waarde als een verdrag.

In onze geglobaliseerde wereld wordt vaak gezegd dat financiële en economische normen leidend zijn. Het is daarom goed dat 27 landen een document aannemen over hun gemeenschappelijke waarden. Dit is het Europa dat Socrates wil delen met anderen. Het zal elke dag opnieuw nodig zijn de fundamentele waarden te verdedigen.

Commissievoorzitter José Manuel BARROSO

Het Handvest bevestigt de cultuur van rechtsstaten in Europa. De drie Europese instellingen herbevestigen hun engagement uit 2000 toen het Handvest werd ondertekend. Het was toen nog niet bindend, terwijl het nu onderdeel uitmaakt van het primaire recht van de EU. Het respecteren van de burgerrechten lijkt een makkelijke plicht, maar in de werkelijkheid is het iedere dag een uitdaging. Het Handvest is het eerste juridisch bindende document dat op internationaal niveau wordt aangenomen en dat niet alleen politieke rechten, maar ook sociale en milieurechten waarborgt. Europa is nu nog beter toegerust om de strijd voor de vrijheid, de vrede en de democratie te voeren.

De drie voorzitters ondertekenen het Handvest van de Grondrechten. De ondertekening wordt gevolgd door de Europese hymne.

Datum: 12 december 2007

 

REF.: 20071211IPR14801

 


Delen

Terug naar boven