r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Goedkeuring van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 29 november 2007.

Het Europees Parlement hecht zijn goedkeuring aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Het EP doet een dringend beroep op Polen en het Verenigd Koninkrijk om alles in het werk te stellen om alsnog overeenstemming te bereiken voor een volledige inwerkingtreding van het Handvest.

Op 12 december zullen de voorzitters van het EP, de Raad en de Commissie het Handvest van de Grondrechten in Straatsburg plechtig ondertekenen. Dit gebeurt daags voor de Europese Raad die het Verdrag van Lissabon zal ondertekenen. Het Handvest maakt geen deel uit van het Verdrag, maar wordt er als Verklaring aangehecht. Voor de juridische status van het Handvest maakt dat verder niet uit.

Een Protocol bij het Verdrag van Lissabon introduceert uitzonderingen voor Polen en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de jurisdictie van het Hof van Justitie en hun nationale rechtbanken ten aanzien van de bescherming van de rechten die het Handvest biedt.


Delen

Terug naar boven