r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 juli 2021.

EUROSTARS

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het EUROSTARS-initiatief had tot doel om onderzoeks- en innovatieprogramma's van kleine en middelgrote bedrijven (MKB) te ondersteunen. Samenwerking op nationaal en Europees niveau moest hiermee op zowel het publieke als het private vlak worden versterkt. Binnen dit programma kregen onderzoeksteams van bedrijven de kans om samen te werken met collega-experts uit de rest van Europa.

Het was de bedoeling dat het programma verder ging dan enkel de onderzoeksprogramma's zelf: ook het management en de wetenschappelijke en financiële aspecten van onderzoeksprojecten dienden geïntegreerd te worden. Samenwerking op de volgende gebieden werd gestimuleerd:

  • wetenschappelijke integratie; gemeenschappelijke definitie van prioriteiten, gemeenschappelijke selectie van projecten en de evaluatie daarvan, op basis van kwaliteit en economische impact
  • integratie van management door het vormen van een specifieke managementstructuur waarin besluiten sneller genomen worden
  • financiële integratie; omvat een meerjarig financieringsplan

EUROSTARS was een artikel 185-initiatief en werd gefinancierd door de Europese Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven. Het van 2014 tot 2020 lopende EUROSTARS programma stond bekend onder de naam Eurostars 2 en maakte deel uit van de Europa 2020-strategie.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven