r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Braaklegging van landbouwgronden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 25 september 2007.

Het Parlement stemt in met het verzoek van de Raad om het voorstel met betrekking tot de braaklegging van landbouwgronden urgent te behandelen.

Op 13 september jl. heeft deEuropese Commissie voorgesteld het percentage landbouwgrond dat verplicht braak moet blijven liggen, terug te brengen van 10% tot 0% voor de herfst van 2007 en het voorjaar van 2008. De achtergrond hiervan is de fors gestegen graanprijs door een toenemende welvaart in de wereld, met name in Azië, en slechte oogsten in Europa in 2006 en 2007. De graanoogst bedroeg in 2006 (in een EU van 27 lidstaten) 265,5 miljoen ton, hetgeen minder was dan verwacht. De interventievoorraden zijn teruggelopen van 14 miljoen ton een jaar geleden tot 1 miljoen ton nu. Experts verwachten dat de oogst dit jaar nog slechter zal zijn, door de slechte weersomstandigheden op veel plaatsen in de EU afgelopen zomer.

Vanavond zal het Parlement het mondelinge verslag van de voorzitter van de landbouwcommissie, Neil PARISH (EVP-ED, UK), behandelen waarna morgen de stemming zal plaatsvinden.

Momenteel liggen 3,8 miljoen hectares landbouwgrond in de EU braak. De Europese Commissie denkt dat het beëindigen van de braakleggingsverplichting op korte termijn zal leiden tot 1,6 tot 2,9 miljoen hectares die weer in gebruik zullen worden genomen. Dit zou ertoe leiden dat zo'n 10 miljoen ton extra graan op de markt kan worden gebracht. Dit volume kan stijgen tot 17 miljoen ton indien landbouwers opteren voor de verbouw van graan ten koste van andere gewassen.


Delen

Terug naar boven