r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Talen openen deuren: Viering van de Europese Dag van de talen

dinsdag 25 september 2007

Op woensdag 26 september viert Europa zijn taalverscheidenheid. De Europese Dag van de talen is ontstaan als gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Raad van Europa naar aanleiding van het Europees Jaar van de talen in 2001, en wordt jaarlijks op 26 september gehouden om de taal- en cultuurverscheidenheid te vieren. De Europese Dag van de talen heeft drie doelstellingen: het publiek wijzen op het belang van het leren van talen, meer begrip en waardering voor alle talen kweken en Europeanen aanmoedigen hun leven lang talen te leren. Dit jaar benadrukt de Europese Commissie het bijzondere belang dat zij aan meertaligheid hecht door in het kader van de Europese Dag van de talen in en rond het Berlaymontgebouw en het Karel de Grotegebouw een reeks evenementen te organiseren, waaronder twee seminars met deskundigen op het gebied van meertaligheid. Er vinden ook evenementen in de lidstaten plaats, die georganiseerd worden door het netwerk van plaatselijke bureaus voor meertaligheid van de Europese Commissie.

"Talen zijn belangrijk voor de burgers,aldus commissaris voor meertaligheid Leonard Orban. "Zij openen deuren, waardoor nieuwe perspectieven ontstaan voor ieders persoonlijke en professionele ontwikkeling, maar ook voor de economische ontwikkeling. In onze samenleving is op vele terreinen steeds meer vraag naar meertaligheid. Europese burgers worden steeds mobieler, en velen brengen een deel van hun leven in het buitenland door. Niet alleen in ons dagelijks leven is het belangrijk om verschillende talen te spreken en verstaan, bijvoorbeeld wanneer wij in een ander land in een ziekenhuis, rechtbank, postkantoor of supermarkt komen, maar ook om onze democratische rechten als Europeaan te kunnen uitoefenen, zoals in onze relaties met de EU-instellingen.

Evenementen in Brussel op de Europese Dag van de talen:

10.00-12.30 uur: Seminar "Taalverscheidenheid: een troef om uit te spelen†(Karel de Grotegebouw). Het seminar kan via webstreaming op EbS worden gevolgd.

Na de dagelijkse persbriefing: Persconferentie van de commissaris voor meertaligheid, Leonard Orban, met deelname van de rapporteur van de Groep op hoog niveau voor meertaligheid, Wolfgang Mackiewicz (Berlaymontgebouw, perszaal).

14.45-17.15 uur: Seminar over de mogelijkheden van de media om het leren van talen meer onder de aandacht te brengen en meertaligheid te bevorderen (Berlaymontgebouw). Het seminar kan via webstreaming op EbS worden gevolgd.

Op het voorplein van het Berlaymontgebouw wordt een tentoonstelling voor het grote publiek gehouden. De officiële opening door commissaris Orban vindt plaats om 14.15 uur.

Deze tentoonstelling gaat over het werk van de directoraten-generaal en diensten van de "meertaligheidsfamilie†(het Publicatiebureau, de eenheid Meertaligheid van het DG Onderwijs en cultuur, het DG Tolken en het DG Vertaling). In de tentoonstellingstent wordt ook een selectie van door de EU gefinancierde projecten in verband met talen gepresenteerd. Er zijn onder meer een aantal interactieve presentaties, waarbij eten kan worden geproefd, talen kunnen worden geleerd met behulp van de zintuigen en aan conversatietafels kan worden deelgenomen.

Op het voorplein worden verschillende taalspelletjes gehouden, zoals een interactieve talenquiz, een reuzenkruiswoordraadsel en een ansichtkaartenwedstrijd. Leerlingen van de Brusselse scholen worden uitgenodigd aan het openbare evenement op het voorplein deel te nemen.

De lijst van evenementen in de lidstaten kan worden geraadpleegd op http://europa.eu/languages/nl/home.


Terug naar boven