r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eindelijk opvang voor Dublinclaimanten

Met dank overgenomen van VluchtelingenWerk Nederland, gepubliceerd op maandag 29 april 2002.

VluchtelingenWerk Nederland is verheugd dat de Nederlandse overheid zich niet langer verzet tegen opvang voor Dublinclaimanten. Dublinclaimanten zijn asielzoekers die via een ander Europees land in Nederland aankwamen en in het eerste Europese land asiel hadden moeten aanvragen (conform het Verdrag van Dublin). Nederland dient tegen hen een claim in bij een ander land. Gedurende de procedure van onderzoek en overdracht naar het andere EU-land, kreeg de asielzoeker geen opvang in Nederland, terwijl deze Nederland ook niet mocht verlaten.

Eerder al spande VluchtelingenWerk Nederland een rechtzaak aan om opvang voor deze groep vluchtelingen te bepleiten. Deze zaak werd toen verloren. VluchtelingenWerk Nederland heeft zich desondanks altijd hard gemaakt voor het feit dat de overheid opvang diende te verlenen aan deze groep asielzoekers. De organisatie ziet het als winst dat de Kamer de motie voor opvang voor Dublinclaimanten heeft aangenomen.

VluchtelingenWerk Nederland dringt er nu bij het kabinet op aan dat de mensen die in de afgelopen periode zijn uitgezet, opgespoord worden en alsnog opvang krijgen. In het afgelopen jaar betrof het bijna duizend mensen.


Terug naar boven