r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Logo Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. De huidige minister van EZ is Henk Kamp (VVD). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, (momenteel vacant). De staatssecretaris hield zich vooral bezig met landbouwbeleid en natuur. De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal, momenteel Maarten Camps.

Het ministerie van EZ richt zich op:

  • een concurrerend ondernemingsklimaat, onder minder door vermindering van regeldruk
  • innovatie en ondernemerschap en grote technologische instituten. Topgebieden, zoals de chemie, water en energie krijgen daarbij extra aandacht
  • de agrofoodsector
  • ondersteuning bij ondernemen over de grens
  • schone energie
  • ondernemen met oog voor natuur en dierenwelzijn.

Delen

Inhoud

1.

Taakverdeling

Het grote aantal verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen de minister en de staatssecretaris. In het kabinet Rutte-II is de staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van onder andere landbouw, natuur en biodiversiteit, voedselkwaliteit en toerisme. De meeste taken omtrent landbouw zijn de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Daarom voert deze in internationale contacten de titel: minister van Landbouw.

2.

Historische ontwikkeling

Tot ver in de 20e eeuw waren landbouw, visserij, nijverheid, handel, en scheepvaart de pijlers van de Nederlandse economie. Ten tijde van Koning Willem I viel nijverheid samen met het Publiek Onderwijs en later met Waterstaat onder het ministerie van Koloniën. Vanaf 1830 vielen alle 'pijlers' van de economie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas in 1877 kwam er weer een ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tot 1946 zwierven vervolgens al deze beleidsterreinen over verschillende ministeries rond.

Na de formatie van het kabinet-Beel I in 1946 werd definitief de naam Economische Zaken gekozen. Sinds 1950 werd er steeds een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 was aan deze staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen. Hij mocht zich in het buitenland 'minister voor buitenlandse handel' noemen.

Het departement werd onder kabinet-Rutte I in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.Tot november 2012 heette het het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Onder kabinet-Rutte II verdween buitenlandse handel uit het takenpakket van het ministerie van EZ. Deze taak ging naar de minister zonder portefeuille voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorlopers ministerie van Economische Zaken

Periode

Naam

2012-heden

Economische Zaken

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2003-2010

Economische Zaken

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1989-2003

Economische Zaken

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1959-1989

Economische Zaken

Landbouw en Visserij

1946-1959

Economische Zaken

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

1945-1946

Handel en Nijverheid

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Scheepvaart

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw

Scheepvaart en Visserij

1940-1944

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Landbouw en Visserij

1937-1940

Economische Zaken

1935-1937

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Landbouw en Visserij

1923-1932

Economische Zaken en Arbeid

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel

1877-1905

Waterstaat, Handel en Nijverheid

1813-1877

Geen specifiek departement, ondergebracht bij Binnenlandse Zaken

3.

Overzicht ministers sinds 1945

fotonaam ministeraanvang functieeinde functiekabinetsperiode
Afbeelding Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) Kamp2012-11-05tweede kabinet-Rutte
Afbeelding Verhagen, Drs. M.J.M.M.J.M. (Maxime) Verhagen2010-10-142012-11-05eerste kabinet-Rutte
Afbeelding Hoeven, M.J.A. van derM.J.A. (Maria) van der Hoeven2010-02-232010-10-14vierde kabinet-Balkenende
Afbeelding Hoeven, M.J.A. van derM.J.A. (Maria) van der Hoeven2007-02-222010-02-23vierde kabinet-Balkenende
Afbeelding Wijn, Mr.Drs. J.G.J.G. (Joop) Wijn2006-07-072007-02-22derde kabinet-Balkenende
Afbeelding Zalm, Dr. G.G. (Gerrit) Zalm2006-07-032006-07-07tweede kabinet-Balkenende
Afbeelding Brinkhorst, Mr. L.J.L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst2003-05-272006-07-03tweede kabinet-Balkenende
Afbeelding Hoogervorst, Drs. J.F.J.F. (Hans) Hoogervorst2002-10-162003-05-27eerste kabinet-Balkenende
Afbeelding Heinsbroek, Mr. H.Ph.J.B.H.Ph.J.B. (Herman) Heinsbroek2002-07-222002-10-16eerste kabinet-Balkenende
Afbeelding Jorritsma-Lebbink, A.A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink1998-08-032002-07-22tweede kabinet-Kok
Afbeelding Wijers, Dr. G.J.G.J. (Hans) Wijers1994-08-221998-08-03eerste kabinet-Kok
Afbeelding Andriessen, Dr. J.E.J.E. (Koos) Andriessen1989-11-071994-08-22derde kabinet-Lubbers
Afbeelding Korte, Dr. R.W. deR.W. (Rudolf) de Korte1986-07-141989-11-07tweede kabinet-Lubbers
Afbeelding Aardenne, Drs. G.M.V. vanG.M.V. (Gijs) van Aardenne1982-11-041986-07-14eerste kabinet-Lubbers
Afbeelding Terlouw, Dr. J.C.J.C. (Jan) Terlouw1982-05-291982-11-04derde kabinet-Van Agt
Afbeelding Terlouw, Dr. J.C.J.C. (Jan) Terlouw1981-09-111982-05-29tweede kabinet-Van Agt
Afbeelding Aardenne, Drs. G.M.V. vanG.M.V. (Gijs) van Aardenne1977-12-191981-09-11eerste kabinet-Van Agt
Afbeelding Lubbers, Dr. R.F.M.R.F.M. (Ruud) Lubbers1973-05-111977-12-20kabinet-Den Uyl
Afbeelding Langman, Mr.Drs. H.H. (Harrie) Langman1972-08-091973-05-11tweede kabinet-Biesheuvel
Afbeelding Langman, Mr.Drs. H.H. (Harrie) Langman1971-07-061972-08-09eerste kabinet-Biesheuvel
Afbeelding Nelissen, Mr. R.J.R.J. (Roelof) Nelissen1970-01-141971-07-06kabinet-De Jong
Afbeelding Block, Mr. L. deL. (Leo) de Block1967-04-051970-01-07kabinet-De Jong
Afbeelding Bakker, Drs. J.A.J.A. (Joop) Bakker1966-11-221967-04-05kabinet-Zijlstra
Afbeelding Uyl, Dr. J.M. denJ.M. (Joop) den Uyl1965-04-141966-11-22kabinet-Cals
Afbeelding Andriessen, Dr. J.E.J.E. (Koos) Andriessen1963-07-241965-04-14kabinet-Marijnen
Afbeelding Pous, Drs. J.W. deJ.W. (Jan) de Pous1959-05-191963-07-24kabinet-De Quay
Afbeelding Zijlstra, Dr. J.J. (Jelle) Zijlstra1958-12-221959-05-19tweede kabinet-Beel
Afbeelding Zijlstra, Dr. J.J. (Jelle) Zijlstra1956-10-131958-12-22vierde kabinet-Drees
Afbeelding Zijlstra, Dr. J.J. (Jelle) Zijlstra1952-09-021956-10-13derde kabinet-Drees
Afbeelding Brink, Dr. J.R.M. van denJ.R.M. (Jan) van den Brink1951-03-151952-09-02tweede kabinet-Drees
Afbeelding Brink, Dr. J.R.M. van denJ.R.M. (Jan) van den Brink1948-08-071951-03-15kabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
Afbeelding Brink, Dr. J.R.M. van denJ.R.M. (Jan) van den Brink1948-01-211948-08-07eerste kabinet-Beel
Afbeelding Huysmans, Dr. G.W.M.G.W.M. Huysmans1946-07-031948-01-14eerste kabinet-Beel
Afbeelding Vos, Ir. H.H. (Hein) Vos1946-02-091946-07-03kabinet-Schermerhorn/Drees
Afbeelding Vos, Ir. H.H. (Hein) Vos1945-06-251946-02-09kabinet-Schermerhorn/Drees
Afbeelding Gispen, J.H.J.H. (Hans) Gispen1945-02-231945-06-25derde kabinet-Gerbrandy
  • In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA
  • in bovenstaand overzicht zijn de ministers van Landbouw niet opgenomen.

Meer over

Bent u op zoek naar specifieke informatie over ministers van Economische Zaken? Bijvoorbeeld uit welke partij ministers afkomstig zijn of welke (neven-)functies bewindspersonen na afloop van hun ministerschap vervullen? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over bewindspersonen sinds 1798 opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.

Delen

Terug naar boven