r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Logo Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. In zijn taken wordt hij bijgestaan door het Kabinet Minister-President (KMP). Het KMP is onderdeel van het ministerie van AZ en ondersteunt de premier.

De ambtelijke leiding van het ministerie ligt bij de secretaris-generaal (SG), Paul Huijts. Tevens is de SG coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

1.

Onderdelen

Het ministerie heeft daarnaast nog verschillende onderdelen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is verantwoordelijk voor de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van AZ.

Het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ondersteunt de WRR en zijn leden bij het voorbereiden en samenstellen van rapporten voor de regering. Het doet onderzoek op voor het raadswerk relevante gebieden en het begeleidt extern onderzoek in opdracht van de Raad.

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.

2.

Historische ontwikkelingen

Het ministerie van AZ werd bij koninklijk besluit van 3 juli 1937 (Staatsblad 140) ingesteld, om de minister-president in staat te stellen zich meer met het algemene regeringsbeleid bezig te houden. Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog vielen de taken van het ministerie onder het in mei 1942 ingestelde ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk. Dat bestond tot juli 1946.

Op 11 oktober 1947 (Stb. H 340) wordt het ministerie van AZ opnieuw ingesteld. Op dat moment bestaat het ministerie uit het Kabinet minister-president (KMP) en de afdeling Comptabiliteit en Algemene Dienst. Daarnaast werd in 1947 de Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) onder het ministerie van AZ gebracht. Sedertdien is het ministerie van Algemene Zaken tevens het departement van de minister-president. In 1953 werd de naam van de RVD gewijzigd naar de huidige naam, Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens het kabinet-De Quay (1959-1963) was het ministerie tevens belast met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de bezitsvorming. De minister had tot 2002 een coördinerende taak bij de werkzaamheden van de veiligheidsdiensten.

In de loop der jaren breidt het ministerie van AZ zich sterk uit. In 1976 wordt de WRR ingesteld en onder leiding van het ministerie gesteld. Het KMP breidt zich vooral uit door de toename van Europese samenwerking.

Voorlopers ministerie

Periode

Naam

1947-heden

ministerie van Algemene Zaken

1946-1947

geen afzonderlijk departement, vallend onder Binnenlandse Zaken

1942-1946

ministerie van Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk

1937-1942

ministerie van Algemene Zaken

3.

Overzicht ministers

Hieronder ziet u een lijst met de meest recente ministers* van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

*) In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA

 

Meer over

Terug naar boven