r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

‘Fontys is paradepaardje op gebied van duurzaamheid’

Met dank overgenomen van Stichting iNSnet (iNSnet), gepubliceerd op vrijdag 24 augustus 2007.

Het gaat goed met de aandacht voor duurzaamheid binnen Fontys. Dat is de conclusie van Niko Roorda die al enkele jaren de hogescholen van Fontys ondersteunt bij het ontwikkelen van een beleid dat gericht is op duurzaamheid.

Roorda is medewerker van de organisatie Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO). Die organisatie streeft ernaar dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs in Nederland competenties hebben om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. DHO biedt universiteiten en hogescholen daarbij een helpende hand. Zo is Roorda een dag per week vanuit DHO actief binnen Fontys. ‘Ik probeer Fontys zo goed mogelijk te adviseren over hoe de hogescholen het begrip ‘duurzaamheid’ in hun opleidingen en curricula vorm kunnen geven. Dat betekent onder andere dat ik regelmatig contact heb met de stuurgroep Duurzaamheid van Fontys en met directeuren en medewerkers.’

Pluim op de hoed

Ongeveer vijf jaar is Roorda vanuit DHO actief bij Fontys en hij heeft al heel wat mooie resultaten gezien. ‘Neem bijvoorbeeld Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. Die hogeschool heeft als eerste in Nederland voor de opleidingen Chemie, Chemische technologie en Biologie & Medisch laboratoriumonderzoek het bijzondere kenmerk ‘duurzaamheid’ van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie toegekend gekregen. Dat is een pluim op de hoed van die hogeschool die in de hele breedte veel met de duurzaamheidsgedachte bezig is.’ Ook andere hogescholen zoals Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, Fontys PABO Eindhoven en de toenmalige hogeschool Werktuigbouwkunde die nu deel uitmaakt van Fontys Hogeschool Engineering hebben volgens Roorda, die bang is om er een te vergeten, op het gebied van duurzaamheid in hun onderwijs al heel veel voor elkaar gekregen.

Interessant

Dat steeds meer hogescholen van Fontys volgen, vindt Roorda verheugend om te zien. ‘Verpleegkunde was er al snel bij, de Economische Hogeschool Tilburg doet nu ook mee net als de Pedagogisch Technische Hogeschool, de Bedrijfshogeschool en de

BAZN de bestuursacademie en Fontys PABO Tilburg. En onlangs heb ik samen met de lector Yolanda te Poel een gesprek gehad met Sophie Drenth, directeur van Fontys Hogeschool Pedagogiek. We hebben daar afgesproken dat we het curriculum gaan doorlichten op duurzaamheidsbegrippen. Dat kan heel interessant worden, want volgens mij doen ze er al heel veel aan, alleen staan er soms andere woorden voor.’

Doorbraak

Het gaat dus volgens hem de goede kant op en dat is mede in gang gezet met een speciale bijeenkomst voor alle directeuren van de hogescholen van Fontys in november 2005. ‘Toen hebben alle directeuren zich over het onderwerp ‘duurzaamheid’ gebogen en aan het eind van de bijeenkomst in een soort contract met het bestuur vastgelegd wat ze de komende jaren aan duurzaamheid in hun hogeschool denken te gaan doen. Er is toen tot mijn grote verrassing heel serieus gepraat. Dat was echt een doorbraak!’ Een ander belangrijk moment was volgens Roorda de Zin-conferentie vlak voor de afgelopen zomervakantie. ‘In twee dagen is daar op het gebied van duurzaamheid veel de revue gepasseerd. Dat waren heel inspirerende dagen.’

Lectoren en promovendi

Roorda zou het prachtig vinden als Fontys zo rond 2012 - 2015 duurzaam is. ’Dat moet kunnen. Dat neemt niet weg dat er in de tussentijd nog wel het een en ander moet gebeuren. Dat is natuurlijk ook onderwerp van gesprek in de stuurgroep Duurzaamheid. Zo zijn we van plan op korte termijn weer een bijeenkomst met alle directeuren van de hogescholen te organiseren. We willen daar dan met elkaar verkennen hoe we aan de hand van bepaalde thema’s tot meetbare doelen kunnen komen. Je kunt daarbij denken aan thema’s als toekomstgericht ondernemen, van individueel verantwoordelijk naar wereldburger en gezondheid in 2040. We willen daar ook de lectoren en promovendi bij betrekken, want uiteraard moeten die doelen hun plaats in het onderwijs krijgen.’

Hij vindt het fantastisch vanuit DHO Fontys hierbij te ondersteunen. ‘Fontys doet het zelf, ik help alleen maar een beetje.’ En hoe doet Fontys het in vergelijking met andere hogescholen en universiteiten? Roorda: ‘Fontys is op het gebied van duurzaamheid voor DHO een paradepaardje. Fontys behoort echt tot de top!’

Bron: Fontys


Delen

Terug naar boven