r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hercules II

Het programma Hercules II was gericht op de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Hercules II liep tot eind 2013.

1.

In vogelvlucht

Het programma Hercules II was gericht op de bestrijding van fraude en corruptie met EU-gelden. Het programma legde de nadruk op samenwerking tussen OLAF, de bevoegde instanties in de lidstaten en de Europese Commissie. Hercules II beoogde de lidstaten gelijkwaardige bescherming te garanderen. Doelstellingen van Hercules II waren onder meer:

  • de uitbreiding van de netwerken voor de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten;
  • de operationele en technische ondersteuning van de wetshandhavingdiensten van de lidstaten, met name de douaneautoriteiten.

Het budget voor de periode 2007-2013 was 98,5 miljoen euro.

2.

Na 2013

Per 1 januari 2014 is het Hercules II-programma vervangen door Hercules III.

3.

Meer informatie

Terug naar boven