r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe) (AEGEE)

AEGEE logo

Deze Europese studentenvereniging heeft onder meer het doel samenwerking, communicatie en integratie tussen Europese studenten te bevorderen. Daarnaast streeft de vereniging naar de éénwording van Europa met behoud van eigen taal en cultuur. De vereniging wil democratie, mensenrechten en internationale samenwerking in Europa bevorderen. AEGEE is een non-profit organisatie, die niet gebonden is aan enige politieke partij of kerkelijke instantie. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

AEGEE is een van de grootste studentenverenigingen in Europa met meer dan 13.000 leden. De vereniging is een netwerk van studenten uit zo'n 200 steden in 40 Europese landen. De studentenvereniging is in 1985 opgericht in Parijs. Het Europese bestuur van AEGEE zetelt in het hoofdkantoor dat gevestigd is in Brussel. Op Europees niveau organiseert AEGEE gedurende het hele jaar zo'n 150 activiteiten waaronder conferenties, internationale colleges, onderzoekreizen en activiteiten in het kader van 'zomer-universiteiten'.

Anders dan vrijwel elke andere organisatie heeft AEGEE geen nationaal bestuursniveau. Op lokaal niveau mogen de lokale afdelingen (antaennae genoemd) zelf bepalen hoe zij de doelstellingen willen behalen. Het zijn vaak studentengezelligheidsverenigingen met verschillende activiteiten in de eigen stad. Ook kent AEGEE sinds 1990 een alumnivereniging genaamd Les Anciens d'AEGEE-Europe.

De activiteiten van AEGEE worden gefinancierd door verschillende organisaties en groepen. Op regelmatige basis werkt AEGEE samen met de Europese Commissie om projecten gerelateerd aan onderwijs te implementeren of om geraadpleegd te worden door de Commissie rondom onderwijsgerelateerde onderwerpen. Daarnaast heeft AEGEE een 'participatory status' binnen de Raad van Europa en een 'operational status' binnen UNESCO.

Jaarlijks publiceert AEGEE Key to Europe waarin de organisatie een overzicht geeft van alle activiteiten rondom AEGEE.

Delen

Terug naar boven