r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Delegatie naar de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (RVE)

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), is samengesteld uit 318 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Deze 47 lidstaten hebben zich in de Raad van Europa verenigd om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsorde te bevorderen.

Canada, Israël en Mexico hebben de status van waarnemer bij de PACE. Marokko en Tunesië alsmede de Palestijnse Nationale Raad zijn zogenoemde Partners for Democracy van de PACE. Dat is een samenwerkingsrelatie die is bedoeld voor parlementen van niet-lidstaten die de beginselen, waarden en doelstellingen van de Raad van Europa huldigen en deze wensen te implementeren.

De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit 7 leden en 7 vervangende leden van de Staten-Generaal. De PACE komt 4 keer per jaar samen in plenaire zittingen van een week.

Griffier is dhr. A. Westerhoff.

Inhoud

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Margreet de BoerBoer, Mr.Drs. M.M. deGL
2Reina de Bruijn-WezemanBruijn-Wezeman, R.G. deVVD
3Tiny KoxKox, M.J.M.SP
4Foto A. (Anne)  MulderMulder, A.VVD
5Foto P.H. (Pieter)  OmtzigtOmtzigt, Dr. P.H.CDA
6Petra StienenStienen, Drs. C.P.W.J.D66

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
2Paulien GeerdinkGeerdink, Drs. P.W.VVD
3Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
4Ria Oomen-RuijtenOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
5Bob van ParerenPareren, J. vanFVD
6Foto H.S. (Hayke)  VeldmanVeldman, Drs. H.S.VVD

Terug naar boven