r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement stimuleert grensoverschrijdend online winkelen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2007.

Ondanks de massale groei van mensen die gebruik maken van internet, is het aantal Europeanen dat bereid is in een ander land via dit medium te winkelen klein. Momenteel maakt slechts 6% van de consumenten gebruik van deze mogelijkheid. Één van de oplossingen zou de creatie van een Europees vertrouwensmerk kunnen zijn. Het embleem zou consumenten moeten geruststellen en handelaren te laten weten komen aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om aan 'e-handel' te kunnen deelnemen.

Steeds meer mensen bestellen producten of diensten via het internet. In 2004 verklaarde 16 procent van de bevolking in de EU in de leeftijd van 16 tot 74 goederen of diensten voor privé gebruik in de laatste drie maanden via het internet te hebben gekocht. In 2006 was dit aandeel 21 procent. In Nederland is het percentage momenteel zelf meer dan 30 procent.

Er blijkt echter dat consumenten zich meer op e-winkels uit hun eigen land concentreren dan daarbuiten, waardoor het potentieel van de interne markt van de EU niet volledig wordt benut. Slechts 6% van alle online verkopen binnen de EU wordt middels een e-winkel die in andere lidstaten is gevestigd dan de consument afgesloten.

Digitaal vertrouwen

Ondanks de grote en groeiende markt van de EU, halen consumenten dus geen volledig voordeel uit de interne markt. Een eigen initiatiefrapport opgesteld door het Tsjechische Parlementslid Zuzana Roithová (CZ, Europese Volkspartij), dat vorige week door het Parlement werd goedgekeurd, stelt diverse instrumenten voor om e-handel te verbeteren. Wettelijke onzekerheid, wat te doen bijvoorbeeld wanneer een product defect blijkt, blijkt één van de problemen dat het vertrouwen van de consument op dit gebied beïnvloedt. De ingewikkelde aard van de klachten- en geschillenbeslechting, de verschillende nationale wetgevingen, moeilijkheden in de diensten op het gebied van after sales en bovenmatige kosten voor grensoverschrijdende leveringen zijn de problemen die voor de handelaars om de hoek komen kijken.

Het eigen initiatiefrapport van Roithová wil het 'digitaal vertrouwen' van de consument verbeteren door duidelijker regels. Het omvat voorstellen voor de EU om projecten te financieren die het vertrouwen van de consument zullen verhogen, evenals onderwijs- en informatiepakketten die consumenten en mensen uit het bedrijfsleven zullen helpen hun rechten te begrijpen. 

Europese vertrouwensmerk

Een ander voorstel in het rapport omvat een 'Europees vertrouwensmerk', dat handelaren zouden kunnen gebruiken wanneer ze hebben aangetoond passende diensten te hebben aangeboden. Een logo voor een Europees vertrouwensmerk moet voor meer zekerheid zorgen bij grensoverschrijdende e-handel en een algemeen wettelijk kader voor vrijwillige vertrouwensmerken waarborgen. Misbruik van het vertrouwensmerk zal bestraft worden.

Een Europees elektronisch vertrouwensmerk bestaat op dit moment al voor consumenten en detailhandelaars in zes Europese landen (Italië, Duitsland, Australië, Frankrijk, Polen en Spanje). Het garandeert de consument dat het bedrijf betrouwbaar is daar het bijvoorbeeld de regels omtrent gegevensbescherming respecteert en de verkoopvoorwaarden duidelijk op de website aangeeft.

Andere voorstellen in het rapport omvatten een 'systeem voor vroegtijdige waarschuwing' dat een database zal omvatten om fraude te verhinderen, campagnes om het vertrouwen van de consument in de digitale omgeving te verbeteren en het vergemakkelijken van grensoverschrijdende e-handel, door onder meer de wettelijke verschillen in de lidstaten op dit gebied op te heffen.

Volgende stap: concrete voorstellen

"De EU zou kleine en middelgrote ondernemingen moeten aanmoedigen deel te nemen in online markten", zo liet David Hammerstein (Spa, fractie De Groenen) weten. Voor veel Parlementsleden moet het vertrouwen van de consument op dit gebied echter centraal staan. Roithová: "De koper wordt gebonden door talloze digitale overeenkomsten, waarop hij eenvoudig ja klikt, zonder te lezen. Ze zijn zich er niet van bewust dat deze vaak een aantal oneerlijke en kwaadwillige bepalingen omvatten."

Door middel van het rapport heeft het Parlement uiteen gezet waar de problemen in de digitale omgeving liggen. De Parlementsleden verwachten nu dat de Commissie met concrete voorstellen op de proppen komt om de situatie te verbeteren.


Terug naar boven