r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees kiesrecht in Aruba en Nederlandse Antillen

Met dank overgenomen van Ministerraad, gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2007.

1 juni 2007

Europees kiesrecht in Aruba en Nederlandse Antillen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het kiesrecht voor het Europees Parlement toe te kennen aan alle Nederlanders in Aruba en de Nederlandse Antillen. Aanleiding hiervoor zijn uitspraken van de Raad van State en het Europese Hof van Justitie. Daarin wordt gesteld dat er geen onderscheid mag zijn tussen Nederlanders buiten Europa die nu Europees kiesrecht hebben en Nederlanders in Aruba en de Antillen die dat nu niet hebben.

De zaak bij de Raad van State was aangespannen door twee Arubanen die in Aruba wilden stemmen voor de laatste verkiezing van het Europees Parlement. Momenteel kunnen Arubanen en Antillianen alleen stemmen als zij ooit tien jaar in Nederland hebben gewoond.

Het verlenen van kiesrecht voor het Europees Parlement in Aruba en de Nederlandse Antillen verandert niets aan de positie van deze landen ten aanzien van de Europese Unie. Aruba en de Nederlandse Antillen worden geen onderdeel van de Europese Unie, Europese wetgeving geldt niet in deze landen en de Europese Unie krijgt hier ook geen bevoegdheden.


Terug naar boven