r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke EP-commissie Klimaatverandering (opgeheven) (CLIM)

Deze tijdelijke commissie van het Europees Parlement werkte van mei 2007 tot mei 2008 aan voorstellen voor een geïntegreerd klimaatbeleid binnen de Europese Unie. Dit gebeurde vooral in het kader van de onderhandelingen over het internationaal klimaatbeleid.

Het Europees Parlement besloot op 10 mei 2007 deze commissie in te stellen, voor de duur van één jaar. Deze tijdelijke commissie is daarna opgeheven.

De commissie had als taak:

  • voorstellen te doen voor een Europees integraal klimaatbeleid ten behoeve van de onderhandelingspositie van het Europees Parlement in internationale onderhandelingen
  • de laatste veranderingen in het klimaat in kaart te brengen, en passende voorstellen te doen met daarbij een analyse van de kosten van maatregelen of juist van het niets doen
  • een overzicht te maken van de meest recente en in ontwikkeling zijnde methodes om klimaatveranderingen tegen te gaan, en de sociale, economische, juridische, en regionale gevolgen van die methodes in kaart te brengen
  • alle huidige Europese regelgeving over dit onderwerp te evalueren

Om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren was de commissie voornemens contacten te leggen met overheden binnen en buiten de Europese Unie, internationale organisaties, het bedrijfsleven, wetenschappers en non-gouvernementele organisaties.

Terug naar boven