r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

9 mei Dag van Europa

vlag Europese Unie wapperend

Wie in zijn agenda of op een kalender bij 9 mei 'Dag van Europa' ziet staan, zal zich waarschijnlijk afvragen wat er dan op die negende mei gebeurd is.

Er zijn namelijk maar weinig Europese burgers die weten dat op 9 mei 1950 de aanzet werd gegeven voor de eenwording van Europa, op een moment dat de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen lag.

Jaarlijks worden op de Dag van Europa verschillende evenementen georganiseerd.

1.

Waarom is 9 mei 'Europadag'?

Op 9 mei 1950 werd de pers in Parijs bijeengeroepen voor een 'mededeling van het hoogste belang'. Op deze persbijeenkomst las de toenmalige Franse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman de eerste regels van een verklaring aan de pers voor. In zijn verklaring pleitte Schuman voor een organisatie die de Franse en Duitse productie van kolen en staal - belangrijke grondstoffen voor de oorlogsvoering - onder gezamenlijk beheer zou plaatsen. Op die manier zou de vrede op het Europese continent bewaakt worden.

In de Verklaring van 9 mei 1950 staat:

'De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen.' 'Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.'

De Fransman Jean Monnet had deze verklaring geschreven. Jean Monnet zou vervolgens voorzitter worden van het eerste samenwerkingsverband, dat de naam 'Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal' kreeg en één van de voorlopers is van de hedendaagse Europese Unie.

Deze supranationale Europese organisatie ging de productie van grondstoffen, die op dat moment de basis van alle militaire macht vormden, beheren: kolen en staal. Dat was bijzonder, want de twee landen die nu hun nationale zeggenschap over de 'zenuw van de oorlog' moesten opgeven, hadden elkaar enkele jaren daarvoor nog op leven en dood bevochten in een gruwelijk conflict dat niet alleen grote materiële, maar vooral ook enorme geestelijke schade -haatgevoelens, wrok en vooroordelen- had nagelaten.

Om te beseffen hoe bijzonder dit gebaar was, zou men vandaag de dag moeten denken aan een soortgelijk initiatief tussen Israëliërs en Palestijnen, of tussen Serviërs en Bosniërs.

De wortels van de EU liggen dus op 9 mei 1950. Daarom besloten de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de top van Milaan in 1985 om 9 mei uit te roepen tot 'Dag van Europa'. Het idee achter deze dag was burgers ervan bewust te maken dat de EU de manier is om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen garanderen.En nu nog steeds wordt gestreefd naar een Europa waarin de vrijheid en identiteit van het hele Europese volk gerespecteerd wordt en waarin de samenwerking van verschillende volkeren wordt bevorderd.

Hoewel Europadag weinig bekendheid geniet, worden er talloze evenementen georganiseerd en hebben Europese ambtenaren een vrije dag. Dit jaar is de Dag van Europa extra relevant, omdat deze maand ook de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Ondanks dat Europa soms ver weg kan lijken, zijn deze verkiezingen belangrijk en zal de uitslag ook invloed hebben op het dagelijks leven in Nederland. Wie overtuigd is van het belang van stemmen bij de Europese verkiezingen, kan zich hier registreren bij het initiatief 'ik stem deze keer'. Naast de vele campagne-activiteiten van de verschillende politieke partijen, zijn er ook verschillende evenementen te bezoeken die het belang van Europa benadrukken.

Terug naar boven