r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Consumentenbond

Logo van de Consumentenbond

Deze vereniging komt op voor de belangen van consumenten in Nederland. De Consumentenbond richt zich op beleidsmatig lobbywerk om voor consumenten goede regels te laten creëren door de overheid. Verder neemt de organisatie deel aan overleg met brancheorganisaties om algemene voorwaarden te laten opstellen die recht doen aan de positie van de consument. Daarnaast worden voor groepen consumenten, die problemen hebben met hetzelfde bedrijf, gezamenlijke acties opgezet om de problemen opgelost te krijgen.

De bond geeft sinds april 1953 een blad uit, de Consumentengids, waarin vergelijkende warenonderzoeken gepubliceerd worden. Pas sinds de jaren zestig is de bond werkelijk een grote organisatie geworden na een geruchtmakende rechtszaak (die de bond verloor) tegen een sigarettenmerk. Door de testresultaten die de bond gepubliceerd had, was de verkoop van het merk bijzonder teruggelopen. Naast de algemene Consumentengids geeft de Consumentenbond ook nog verschillende andere specifieke gidsen uit: de Reisgids, de Geldgids, de Digitaalgids en de Gezondgids.

De Consumentenbond werd op 14 januari 1953 opgericht door B. Buitendijk, J. van Benthem en A. Thorenaar en startte met 141 leden. De bond uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 550.000 leden. Hiermee is de bond de grootste consumentenbelangenorganisatie van Europa. Leden kunnen via de Bondsraad invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging.

Terug naar boven