r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement wil meer aandacht en middelen om HIV/AIDS te bestrijden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 24 april 2007.

Ondanks bestaande programma's voor preventie en voorlichting is het aantal AIDS-patiënten in Europa de afgelopen jaren flink gestegen. Het Parlement ondersteunt daarom het Commissievoorstel tot een nieuw actieplan voor de bestrijding van HIV en AIDS in Europa.

Het EP vindt dat er informatie- en preventiecampagnes moeten komen die gericht zijn op risicogroepen, zoals immigranten en prostituees en hun cliënten. Er moeten maatregelen genomen worden om condoomgebruik te bevorderen. Andere belangrijke onderdelen van HIV- en AIDS-preventie zijn steriele naalden en spuiten, vrijwillige screenings, gezondheidsprogramma's voor vrouwen, gecombineerde programma's om zowel Aids als tuberculose te bestrijden (een derde van de AIDS-patiënten sterft aan TBC) en programma's die homofobie en stigmatisering tegengaan. Het Parlement benadrukt dat elk mens recht heeft op gezondheidszorg. Palliatieve zorg moet uitgebreid worden evenals sociale integratieprogramma's voor mensen die besmet zijn met het AIDS-virus. Ook moet seksuele voorlichting beschikbaar zijn voor alle burgers van de EU.

AIDS-onderzoek krijgt te weinig subsidie, aldus het EP, dat zijn onvrede uitdrukt met de hoge kosten van nieuwe en secundaire medicijnen tegen AIDS. De Vergadering verzoekt de lidstaten om aan de Europese Commissie een mandaat te verlenen om namens de EU met de farmaceutische industrie te onderhandelen over een akkoord over lagere prijzen voor antiretrovirale geneesmiddelen in de EU. Verder moeten NGO's gemakkelijker toegang krijgen tot Europese subsidiegelden. En aangezien het aantal nieuwe besmettingen spectaculair gestegen is in de buurlanden van de EU in Oost-Europa (alleen al in 2006 werden er 270.000 nieuwe besmettingen geconstateerd, waarvan 90% in Rusland en Oekraïne), moeten alle beschikbare politieke en financiële instrumenten ingezet worden om ook deze landen te helpen.

De leden zijn zeer verontrust over het snel groeiende aantal gevallen van meervoudig resistente stammen van HIV/AIDS en van meervoudig resistente of volledig resistente TBC-stammen. Zij roepen de Commissie op hierover aparte statistieken bij te houden, op zoek te gaan naar optimale preventiepraktijken en deze uit te wisselen.

In 1998 werden er in West-Europa dagelijks 42 nieuwe HIV-infecties ontdekt. Dit aantal is de laatste jaren stijgende, tot 74 ontdekte infecties per dag in 2006. Dat komt neer op 26.000 nieuwe infecties per jaar, bovenop de 700.000 reeds besmette personen. Volgens een eurobarometeronderzoek van februari 2006 gelooft nog altijd 42% van de EU-burgers dat AIDS kan worden opgelopen door te drinken van hetzelfde glas waar een besmette persoon van heeft gedronken. Dit geeft aan hoeveel voorlichtingswerk er nog moet worden gedaan, zowel om risicofactoren uit te sluiten als om discriminatie van patiënten te stoppen. Met betrekking tot dat laatste punt verzoeken de leden de lidstaten om de seksuele en reproductieve rechten van mensen met HIV/AIDS te eerbiedigen.


Terug naar boven