r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Prof.Dr. P.L. (Pauline) Meurs

foto Prof.Dr. P.L. (Pauline) Meurs
vergrootglas
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sociaaldemocrate en sociologe, die als wetenschapper en bestuurder bijzonder goed is ingevoerd in de zorgsector. Zes jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA. Als zodanig hield zij zich onder meer bezig met volksgezondheid en asiel en migratiebeleid. Is hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en was lid van de WRR. In 2014-2019 voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en vanaf 1 februari 2013 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als dochter van een diplomaat woonde zij tot haar achttiende in het buitenland.

PvdA
in de periode 2007-2013: lid Eerste Kamer

Delen

Inhoud

1.

Voornamen (roepnaam)

Pauline Louise (Pauline)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Le Vésinet (Frankrijk), 29 april 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

  • algemeen directeur en oprichter Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, vanaf 2003 (sinds 2015 wetenschappelijk directeur)
  • hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 januari 2007
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 15 januari 2013
  • voorzitter RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), van 1 september 2014 tot 1 juni 2019 (per 1 januari 2015 samen met RVZ opgegaan in Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/11)
  • lid Begeleidingscommissie onderzoek coronacrisis, Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf oktober 2020
  • lid Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel, vanaf maart 2022

vorige (2/30)
  • lid Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf 1 februari 2013 (vanaf 1 februari 2014 buitengewoon lid)
  • voorzitter commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden, van mei 2015 tot 1 december 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 15 januari 2013

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was als lid van de WRR voorzitter van de projectgroep die het rapport Nederland als immigratiesamenleving (2001) voorbereidde en direct betrokken bij de rapporten Generatiebewust Beleid (1999), Borging van Publiek Belang (2000) en Beslissen over Biotechnologie (2002), voorzitter van de projectgroep 'Governance en maatschappelijke dienstverlening' en een van de mede opstellers van het rapport over waarden en normen
  • Richtte in 2003 het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (Erasmus CMDz) op ter bevordering van de kwaliteit van het management en bestuur van de gezondheidszorg
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven