r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van Berlijn: 'In 2009 een nieuwe basis voor EU'

maandag 26 maart 2007, 17:00

Ter ere van de vijftigste verjaardag van de Verdragen van Rome is zondag 25 maart de zogenaamde 'Verklaring van Berlijn' ondertekend. De verklaring werd in naam van alle 27 lidstaten ondertekend door de huidige voorzitter van de Europese Unie bondskanselier Angela Merkel, de voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering en de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barrosso. De regeringsleiders spreken zich in de verklaring uit om voor de volgende Europese parlementsverkiezingen in 2009 de EU een vernieuwde gemeenschappelijke basis te geven.

In de 'Verklaring ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome', zoals de officiële naam luidt, wordt benadrukt hoeveel Europa de afgelopen 50 jaar heeft bereikt. De Europese eenwording heeft vrede en welvaart gebracht en een einde gemaakt aan de kunstmatige tweedeling van Europa door het ijzeren gordijn. Europa is namelijk meer dan economie. De EU is gebouwd op gelijke rechten voor iedereen en op samenwerking.

De verklaring wijst ook op gemeenschappelijke waarden binnen Europa: streven naar vrede en vrijheid, naar democratie en verantwoordelijkheidsbesef, naar welvaart en veiligheid, naar verdraagzaamheid en participatie, rechtvaardigheid en solidariteit. In de Verklaring ontbreekt een verwijzing naar de christelijke wortels van Europa. Dit leidde tot kritiek van paus Benedictus XVI.

In de nabije toekomst staat Europa voor grote uitdagingen, die niet bij de nationale grenzen stoppen. In de verklaring wordt benadrukt dat problemen zoals terrorisme, illegale immigratie, energiebeleid en klimaatverandering alleen gezamenlijk opgelost kunnen worden. Ook spreekt de ambitie om de rol van Europa in de wereld groter te maken. De EU moet een leidende rol gaan spelen in conflictbestrijding en het terugdringen van armoede en honger.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken dient de EU wel aan de eisen van de tijd worden aangepast door middel van een nieuw verdrag. De term 'grondwet' wordt echter nadrukkelijk vermeden. Wel beloven de Europese regeringsleiders dat voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009 een vernieuwde gemeenschappelijke basis voor de EU gevonden dient te worden. De concrete uitwerking van deze belofte zal de komende maanden moeten blijken.

Terug naar boven