r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

60 jaar Verdrag van Rome

60e verjaardag Verdrag van Rome - Europese regeringsleiders
Bron: The Council of the European Union

Op 25 maart 2017 kwamen 27 EU-leiders in Rome bijeen om te herdenken dat het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap zestig jaar geleden werd ondertekend. Dat verdrag vormt de basis voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. De leiders hebben hun handtekening gezet onder de Verklaring van Rome. Daarmee willen zij laten zien dat zij de Europese Unie sterker en veerkrachtiger willen maken door nog grotere eenheid en onderlinge solidariteit. De leiders hebben gesproken over een Europa van meerdere snelheden, zolang de integratie maar dezelfde kant op gaat. De leiders sloten de verklaring af met de stelling "Europa is onze gemeenschappelijke toekomst".

De regeringen gaan de komende maanden werken aan de invulling van een 'nieuwe' EU. Met het oog op het vertrek van de Britten uit de EU en opkomende euroscepsis in de EU is een nieuwe visie op de toekomst van de EU volgens de lidstaten hard nodig.

1.

Oprichting Verdrag van Rome

Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Het was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog.

2.

Toekomst van de Europese Unie

De Europese regeringsleiders spraken in 2016 af dat bij de viering van 60 jaar Verdrag van Rome de toekomst van de Europese Unie op de agenda zou staan. In aanloop naar 25 maart 2017 presenteerden verschillende groepen lidstaten hun visie op de Europese Unie, welke principes leidend moeten zijn en op welke beleidsterreinen de Europese Unie actief moet zijn. Ook het Europees Parlement bracht verschillende rapporten uit over hoe de Europese Unie in de huidige vorm meer voor de burger kan betekenen, en hoe de EU hervormd zou kunnen worden.

Het witboek van Commissievoorzitter Juncker dat op 1 maart 2017 werd gepubliceerd, bracht veel discussie op gang. Het voorwoord van het witboek van de Commissie Juncker opent met 25 maart 2017 als een belangrijke datum in de geschiedenis van Europa. Juncker schrijft dat 'het feit dat 27 leiders van de EU-lidstaten samenkomen een mijlpaal is die ondenkbaar was toen de zes lidstaten het Verdrag van Rome tekenden, zestig jaar geleden.

De bijeenkomst moet de start zijn van een nieuw hoofdstuk met belangrijke uitdagingen, zoals veiligheid, welzijn en de rol die Europa speelt in de wereld. In zijn witboek schetste Juncker vijf scenario's voor de EU, van doorgaan op de huidige wijze, het beperken van de EU tot de interne markt of verder integreren, al dan niet met kopgroepen. Besloten was deze scenario's toch niet in detail te bespreken bij de viering van 60 jaar Verdrag van Rome.

Groot-Brittannië had aangegeven niet bij de viering te zullen zijn aangezien dat land voorbereidingen treft uit de Europese Unie te stappen. Zodoende kwamen er op 25 maart in Rome 27 in plaats van 28 EU-staatshoofden en regeringsleiders bijeen.

3.

Evenementen rondom de 60ste verjaardag

In verschillende landen zijn activiteiten opgezet. Onder het thema "Praat mee over Europa" zijn in 2016 al 27 lokale evenementen in 13 EU-lidstaten georganiseerd. Leden en lokale en regionale partners van het Comité van de Regio's zijn hiervoor verantwoordelijk geweest. Daarnaast organiseren onderzoeksinstituten, universiteiten en ministeries evenementen.

4.

Verklaring van Rome

In de op 25 maart 2017 door de 27 Europese leiders ondertekende verklaring geven zij aan dat Europa voor ongekende uitdagingen staat: regionale conflicten, terrorisme, toenemende migratiedruk, protectionisme en sociale en economische ongelijkheden. Zij willen de Europese Unie sterker en veerkrachtiger maken door nog grotere eenheid en onderlinge solidariteit en door de eerbiediging van gemeenschappelijke regels. "Eenheid is zowel een noodzaak als onze vrije keuze", aldus de verklaring. In de komende tien jaar willen zij een Unie die veilig en zeker, welvarend, concurrerend, duurzaam en sociaal verantwoord is die in de wereld een sleutelrol kan vervullen. Zij zien de Europese Unie als het beste instrument om deze doelstellingen te bereiken.

5.

Meer informatie

Terug naar boven