r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bijeenkomst Europese Raad

De Europese Raad komt minimaal twee keer per half jaar bijeen in Brussel. In juni en december vindt doorgaans een bijeenkomst plaats. De vergadering wordt bijeengeroepen door de vaste voorzitter van de Europese Raad. De bijeenkomsten - ook wel Europese toppen genoemd - duren meestal twee dagen.

Deelnemers zijn:

Vaak vormen deze bijeenkomsten de aanzet tot belangrijke besluiten in EU-verband. De conclusies van het voorzitterschap worden bekendgemaakt aan het slot van elke bijeenkomst van de Europese Raad.

1.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven