r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 13 oktober 2014.

2007-2013 Actieprogramma Consumentenbescherming

Dit actieprogramma gold van 2007 tot en met 2013 en ondersteunde lidstaten bij de bescherming van consumenten op het gebied van gezondheid, veiligheid en rechtspraak. Daarnaast was het doel van het programma om het recht op voorlichting van consumenten te stimuleren en het recht van vereniging om hun belangen te behartigen.

1.

In vogelvlucht

Er waren voor de periode 2007-2013 elf acties vastgesteld om de volgende twee specifieke doelstellingen van het programma te behalen:

  • het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming, vooral door meer overleg en een betere behartiging van de consumentenbelangen
  • het verzekeren van een doeltreffende toepassing van voorschriften voor consumentenbescherming, vooral door samenwerking bij de handhaving en de voorlichting

De Europese Unie stelde in de periode 2007-2013 156,8 miljoen euro beschikbaar voor dit actieprogramma om het consumentenbeleid te ondersteunen. Het ging hierbij om het verzamelen, uitwisselen en analyseren van gegevens en informatie. Daarnaast moest het bijdragen aan de uitwisseling van juridische en technische deskundigheid. Dit laatste gebeurde onder meer door studies, seminars en conferenties.

2.

Na 2013

Voor de periode 2014-2020 geldt het nieuw Actieprogramma Consumentenbescherming, dat is uitgerust met een budget van 197 miljoen euro.

3.

Meer informatie

Terug naar boven