r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 juli 2021.

Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Progress)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit had tot doel om financiële steun te verlenen voor het behalen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. Het programma bestond uit vijf onderdelen, die corresponderen met de belangrijkste activiteitsgebieden:

  • Werkgelegenheid: onder andere inzicht verbeteren in de werkgelegenheidssituatie in de EU, discussie en bewustwording vergroten, uitwisselen van beleid en methoden tussen betrokken overheden en instanties
  • Sociale bescherming en integratie: onder andere vergroten van inzicht in armoedekwesties, sociale bescherming en integratie, doen van onderzoek, uitwisselen van beleid en methoden
  • Arbeidsomstandigheden: verbeteren van arbeidsmilieu en -omstandigheden, inclusief veiligheid en gezondheid, onder andere door het doen van studies, toezicht houden en nemen van preventieve maatregelen voor veiligheid
  • Discriminatiebestrijding en verscheidenheid: onder andere door studies, toezicht versterken, bewustwording vergroten en capaciteit van belangrijkste EU-netwerken op het gebied van discriminatiebestrijding vergroten
  • Gelijkheid van mannen en vrouwen: onder andere door het doen van studies, beoordeling van het effect van bestaande wetgeving, het versterken van toezicht op de naleving van wetgeving en bewustwording over gelijkheid tussen mannen en vrouwen vergroten

Het programma opereerde tot 2013 zelfstandig maar werd vanaf 2014 onder het Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI) voortgezet. In eerdere stadia van besluitvorming werd dit nieuwe programma nog aangeduid als Programma voor Maatschappelijke Verandering en Innovatie. Progress moest bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de EU-2020 strategie.

1.

Meer informatie

Terug naar boven