r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb

foto Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb
vergrootglas
bron: Marc Nolte
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ahmed Aboutaleb (1961) is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder andere voor arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding) in het kabinet-Balkenende IV. De heer Aboutaleb was eerder onder meer journalist, hoofd voorlichting van de SER, directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling, Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. Van februari 2004 tot februari 2007 was hij voor de PvdA wethouder van Amsterdam.

PvdA
in de periode 2007-heden: staatssecretaris, burgemeester van Rotterdam

Delen

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

Ahmed (Ahmed)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Beni Sidel (Marokko), 29 augustus 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • directeur sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling, Bestuursdienst gemeente Amsterdam, van 1 oktober 2002 tot februari 2004
 • wethouder (van werk en inkomen, educatie, jeugd en diversiteit, grotestedenbeleid) van Amsterdam, van 4 februari 2004 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met arbeidsmarktbeleid, bijstandsbeleid, armoedebeleid en volksverzekeringen), van 22 februari 2007 tot 12 december 2008
 • burgemeester van Rotterdam, vanaf 5 januari 2009

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Raad van Advies Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • voorzitter maatschappelijke adviesraad NIMAR (Nederlands Instituut Marokko)

vorige (2/10)
 • lid Council Olympisch Plan 2028, vanaf september 2009
 • lid Nationaal Comité Inhuldiging, vanaf 8 februari 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel over verbetering van de arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. (31.519)
 • Diende in 2008 samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt het wetsvoorstel Wet investeren in jongeren (bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar) in. Het voorstel werd in 2009 door zijn opvolgster in het Staatsblad gebracht. (31.775)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wijziging (Stb. 564) van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot stand, waardoor doelgroep en doel in de wet worden veranderd. De Wsw moet aan zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten aangepaste arbeid bieden, die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Van Hoof. (30.673)
 • Bracht in 2008 een wet (Stb. 284) tot wijziging van onder meer de Wet Werk en Bijstand tot stand om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten. Dit moet kansen van langdurig werklozen op inschakeling in het arbeidsproces vergroten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Hoof. (30.650)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in relatie tot de moord op Theo van Gogh bedreigd door Mohammed B. en kreeg daarna persoonsbewaking
 • Kreeg in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam als nummer twee meer stemmen dan lijsttrekker Lodewijk Asscher
 • Woonde in februari 2008 als vervanger van minister Verhagen de EU-Arabische Liga-top bij in Malta

uit de privésfeer
 • Zijn vader was in Marokko imam en kwam later als gastarbeider naar Nederland. Ahmed werd in Marokko opgevoed door zijn grootvader. Moeder en grootvader waren analfabeet.
 • Kwam op zijn zestiende (op 17 oktober 1976) naar Nederland; woonde aanvankelijk in Den Haag
 • Richtte in Den Haag als student de Haagse Marokkanenvereniging op en was daarvan voorzitter

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven