r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artikel 168: Griffier

167
Artikel 168
169

Het Hof van Justitie benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

Het Hof van Justitie benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie.

2002

De griffier legt voor het Hof de eed af, dat hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en dat hij niets van het geheim der beraadslagingen openbaar zal maken.

Delen

Terug naar boven