r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Artikel 62: Geen nieuwe beperkingen

61
Artikel 62
63

De Lid-Staten voeren geen nieuwe beperkingen in op de vrijheid tot het verrichten van diensten zoals deze feitelijk is bereikt bij de inwerkingtreding van dit Verdrag voor zover daarin niet anders is bepaald.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Het derde lid [van artikel 106] behelst vervolgens, in aansluiting bij artikel 62, waarin het bij de inwerkingtreding van bet Verdrag bestaande liberalisatiepeil op het gebied van de reële transacties in het dienstenverkeer wordt geconsolideerd, een overeenkomstige consolidatie op het gebied van de overmakingen.

Terug naar boven