r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Artikel 60: Definitie diensten

59
Artikel 60
61

In de zin van dit Verdrag worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.

De diensten omvatten met name werkzaamheden

 • a) 
  van industriële aard,
 • b) 
  van commerciële aard,
 • c) 
  van het ambacht,
 • d) 
  van de vrije beroepen.

Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 52 alinea 2, en artikel 60

Deze artikelen bieden weinig moeilijkheden en behoeven geen verdere toelichting. Slechts zij opgemerkt, dat de tweede alinea van artikel 60 betrekking heeft op de tijdelijke vestiging in verband met het verrichten van een bepaalde dienst, b.v. het uitvoeren van een werk, zulks om te voorkomen, dat de vrijheid van dienstverlening van haar inhoud wordt beroofd door voorwendsels van geheel andere aard.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

In de zin van dit Verdrag worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.

De diensten omvatten met name werkzaamheden

 • a) 
  van industriële aard,
 • b) 
  van commerciële aard,
 • c) 
  van het ambacht,
 • d) 
  van de vrije beroepen.

Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.

2002

In de zin van dit Verdrag worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voorzover de bepalingen, betreffende het vrije verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.

De diensten omvatten met name werkzaamheden:

 • a) 
  van industriële aard,
 • b) 
  van commerciële aard,
 • c) 
  van het ambacht,
 • d) 
  van de vrije beroepen.

Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.

Terug naar boven