r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Transversaal programma

Dit programma, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, had tot doel het stimuleren van Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van de opleidingsstelsels.

Het programma ondersteunde activiteiten die op meer dan één deelprogramma van Leven Lang Leren van toepassing waren en ze daarom overstegen.

1.

In vogelvlucht

Om de doelen van het programma te behalen, werd meer specifiek gestreefd naar:

 • het ondersteunen van beleidsontwikkeling en samenwerking op Europees niveau voor Leven Lang Leren, vooral in de context van het Lissabonproces en Europa 2020
 • het verzekeren van de beschikbaarheid van vergelijkbare gegevens, statistieken en analyses. Dit om de ontwikkeling van het beleid voor Leven Lang Leren te ondersteunen
 • het stimuleren van taalonderwijs en diversiteit in taal in de EU-lidstaten
 • het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve ICT-content, -diensten, opvoedkundige methoden en toepassingen voor Leven Lang Leren
 • het verzekeren dat de resultaten van het Leven Lang Leren programma goed worden herkend, gedeeld en geïmplementeerd op een grotere schaal

Het programma kende vier kernactiviteiten:

 • 1. 
  Samenwerking in beleid en innovatie binnen Leven Lang Leren: voornamelijk internationale studiebezoeken, internationale projecten gericht op beleidskwesties, en actie in het bevorderen van de internationale erkenning van diploma's en vaardigheden
 • 2. 
  Talen: voornamelijk het ondersteunen van internationale projecten ter promotie van de diversiteit van talen, netwerken voor taalonderwijs
 • 3. 
  ICT: voornamelijk het ondersteunen van internationale projecten gericht op het integreren van ICT in langetermijnstrategieën voor onderwijs en netwerken voor het delen van kennis
 • 4. 
  Verspreiding en exploitatie van de resultaten van de acties onder dit programma en vorige verwante programma's, en uitwisseling van goede ervaringen ('best practices')

2.

Na 2013

De doelstellingen van het Transversaal programma zijn gehandhaafd binnen de opvolger van Leven Lang Leren: Erasmus+. Dit programma is op 1 januari 2014 van start gegaan.

3.

Meer informatie

Terug naar boven