r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dienstenrichtlijn ondertekend

maandag 18 december 2006

Vrij verkeer van diensten - 18-12-2006 - 15:27

Josep Borrell, Voorzitter van het Europees Parlement en Mauri Pekkarinen, Finse Minister voor Handel en Industrie, hebben op 12 december in Straatsburg de Dienstenrichtlijn ondertekend. Het gaat hier om één van de belangrijkste stukken wetgeving waarover in de EU de afgelopen jaren overeenstemming is bereikt. Het duurde ruim twee jaar alvorens de handtekeningen konden worden gezet.

Het voorstel werd voor het eerst in 2004 aan het Parlement en de Raad voorgelegd. Het doel was om één van de fundamentele Europese vrijheden die in de Verdragen was vastgelegd vorm te geven. Het vrij verkeer van diensten kende administratieve, wettelijke, bureaucratische en protectionistische blokkeringen en die moesten verdwijnen. Het Parlement stemde met de doelstelling in, maar wilde de garantie dat het openstellen van de dienstenmarkt niet van invloed zou zijn op sociale stelsels of de rechten van consumenten of bedrijven zou beperken in geval van mogelijke geschillen.

De definitieve tekst, grondig herschreven door het Parlement, werd bijna in zijn geheel door de Raad overgenomen. De tekst probeert een evenwichtige balans te vinden tussen de standpunten van voor- en tegenstanders van de wetgeving en omvat ook regels die de belangen van consumenten, werknemers en dienstverleners behartigen. De wetgeving zal uiterlijk in 2010 voor heel de EU van kracht worden. Ze dient het vestigen van dienstverleners en het door hen uitoefenen van professionele activiteiten in andere lidstaten mogelijk te maken. Het uitoefenen van tijdelijke diensten in andere lidstaten zal ook gemakkelijker worden gemaakt.

REF.: 20061215STO01567

Nadere informatie :

Achtergrondinformatie over diensten

Interne markt en consumentenbescherming


Delen

Terug naar boven