r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement verwelkomt toetreding van Bulgarije; nog veel werk te doen

donderdag 30 november 2006

Uitbreiding - 30-11-2006 - 13:13

Het Parlement verwelkomt de toetreding van Bulgarije tot de EU, maar vindt ook dat het land nog veel moet doen om zijn zaken op orde te krijgen.

Het EP verwelkomt de toetreding van Bulgarije tot de EU op 1 januari a.s. Het wijst wel op de voortdurende noodzaak voor het land om tastbare resultaten te laten zien op die gebieden waarop nog onvoldoende vooruitgang is geboekt. De Bulgaarse autoriteiten worden opgeroepen nog hard te werken, zodat zo min mogelijk gebruik moet worden gemaakt van vrijwaringsclausules.

Het EP herhaalt zijn oproep aan de Raad en de Commissie om ervoor te zorgen dat Bulgarije voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot de sluitingsdatum voor de eenheden 3 en 4 van de Kozloduy kerncentrale. De leden verzoeken de instellingen van de EU hun toezeggingen na te komen met betrekking tot de financiering van € 210 mln aan Bulgarije voor de periode 2007-2008 voor de sluiting van de centrale.

Het Parlement dringt het EP aan op meer resultaten in de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad. De lidstaten worden opgeroepen de Bulgaarse politie gespecialiseerde trainingen te geven en agenten in Bulgarije te detacheren, teneinde de achterstand in zaken weg te werken en de activiteiten van topcriminelen te beëindigen. Verder uit het Parlement zijn zorg over de nog altijd slechte levensomstandigheden in weeshuizen en instellingen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten.

Andere punten waar nog inspanningen nodig zijn: de grenscontroles moeten worden verbeterd en er moet meer gebeuren om de varkenspest en andere dierziekten onder controle te krijgen. De luchtwaardigheid en het onderhoud van vliegtuigen moet verbeterd worden, evenals de certificering van de bemanning van vliegtuigen. Europese fondsen moeten goed worden beheerd en nog altijd bestaande, onzichtbare barrières voor buitenlandse investeerders moeten worden afgeschaft.

De afgevaardigden sporen de op 29 oktober jl. verkozen Bulgaarse president aan om door te gaan met zijn pro-Europese koers en met de nodige hervormingen die deze koers impliceert. De leden betreuren de sterke aanwezigheid van anti-Europese groeperingen in de verkiezingen. Zij verzoeken de president zijn tweede ambtstermijn te gebruiken om actie te ondernemen met betrekking tot de angsten van die Bulgaarse burgers die kritisch zijn over de Bulgaarse toetreding tot de EU.

Ten slotte geeft het Parlement uiting aan zijn steun voor de Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts die sinds 1999 in Lybië in de gevangenis zitten. Het EP dringt erop aan dat de herziening van het proces snel wordt afgerond. De Lybische autoriteiten moeten volgens het EP passende compensatie bieden voor de ellende die deze onschuldige mensen hebben ondergaan.

Procedure: Initiatief / Debat: 29 november 2006 / Stemming: 30 november 2006 / Verslag aangenomen (505-65-36)

 

REF.: 20061129IPR00711

 


Terug naar boven