r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2013.

Jeugd in actie

Het doel van dit programma van de Europese Unie was het betrekken van jongeren tussen de 15 en 30 jaar oud bij de democratie en het zorgen voor een actievere rol van jongeren in de maatschappij. Het programma, dat liep van 2007 tot 2013, had een budget van 885 miljoen euro.

Om te zorgen dat jongeren zich meer bij de maatschappij betrokken voelen, richtte het programma zich op het vergroten van het gevoel van verbondenheid met Europa. Naast dit specifieke doel moest Jeugd in actie een bijdrage leveren aan de opvoeding van jongeren in het algemeen. Solidariteitsgevoel was daarbij belangrijk.

De doelstellingen van Jeugd in Actie worden sinds 2014 ondervangen door het programma Erasmus+.

1.

In vogelvlucht

De algemene doelstellingen van het programma waren:

  • betrekken van jongeren bij de maatschappij
  • ontwikkeling van solidariteit bij jongeren
  • stimulering van het wederzijds begrip tussen de volkeren via jongeren
  • ondersteuning van jongerenactiviteiten, ook via het steunen van maatschappelijke organisaties
  • aanmoediging van Europese samenwerking op jeugdgebied

2.

Meer informatie

Terug naar boven